Ansök
Om oss

Sanna Bayne.

“Variationen ger eleverna fler redskap att hantera olika utmaningar”

Hennes främsta drivkraft är att ge eleverna det de behöver för att nå sina drömmar. Möt Sanna Bayne som arbetar som lärare inom de naturvetenskapliga ämnena på Kunskapsskolan Landskrona.

Sanna stannar upp med jämna mellanrum när hon tar sig fram mot lärarrummet på Kunskapsskolan Landskrona. Det är många elever som vill säga hej, fråga något eller som får sig en påminnelse.

– Min drivkraft som lärare är att hjälpa eleverna att nå sina drömmar och mål. Jag har arbetat här i sammanlagt fyra år nu och en av de saker med Kunskapsskolans pedagogiska upplägg som jag tycker om är närheten till eleverna.

Från början är Sanna marinbiolog och efter utbildningen flyttade hon till London för att arbeta. Men livet ledde henne mot läraryrket inom de naturvetenskapliga ämnena och tillbaka till Sverige.

– Till Kunskapsskolan kom jag lite av en slump då jag gjorde min praktik här. Jag har arbetat på kommunal skola också men det var en helt annan sak. Här på Kunskapsskolan Landskrona är vi som en familj. I och med att lärarna är ute i verksamheten och bland eleverna hela tiden blir alla “tjenis” med alla. Det är verkligen viktigt för stämningen och sammanhållningen.

För att engagera sina elever inom de naturvetenskapliga ämnena satsar hon förutom på relationen med eleverna även på att ta undervisningen utanför skolans väggar med jämna mellanrum, både med expeditioner och studiebesök.

– Genom att göra olika moment i undervisningen och genom att diskutera mycket med varandra tror jag eleverna stärks som både grupp och individer. I all undervisning tar vi kontinuerligt in Kunskapsskolans framtidsförmågor såsom att ta ansvar, att planera och att arbeta med olika personer på olika sätt i gruppen och digitalt. Det går att hitta något i varje kurs där varje individ kan glänsa. Variationen i undervisningen ger dem fler redskap för att kunna hantera olika utmaningar framtiden.

På Kunskapsskolan Landskrona ska elevernas mobiltelefoner vara inlåsta i skåpen under lektionerna. Föräldrarna har skrivit på papper för att godkänna att det är okej.

–Det fungerar oftast, men ibland dyker det upp någon mobil under en lektion och då tar läraren hand om den till slutet av dagen. Sedan vi började med detta märker vi en tydlig skillnad i både fokus och lugn i klassrummet. Något vi arbetar mycket med är värdegrundsfrågor och att vi alla på skolan skall vara öppna, respektfulla och våga säga våra tankar och åsikter.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.