Ansök
Om oss

”Så hjälper vi de frånvarande eleverna”

Hanna Rondahl, specialpedagog på Resursskolan Hägersten. Bloggar bland annat om specialpedagogik och hur skola kan göras tillgänglig för alla.

Just idag, när just du läser det här, är det flera tusen barn och ungdomar som inte är eller har varit i skolan och som inte har varit det på länge. Hur många det rör sig om är oklart och man talar om ett stort mörkertal.

Problematisk skolfrånvaro, eller hemmasittare, har de senaste åren blivit en av mina personliga hjärtefrågor och dessutom något som är och har varit aktuellt i media det senaste året. Kalla Fakta hade i vintras ett program som visade att tusentals svenska barn och ungdomar är hemma från skolan varje dag. Det har skrivits många debattartiklar och reportage om hemmasittare och deras brist på fungerande skolgång. Flera anmälningar till Skolinspektionen har inkommit kring skolors bristfälliga arbete gällande problematisk skolfrånvaro och det som ofta syns och hörs i media är: ”Vad gör skolan?” Eller snarare: ”Varför gör inte skolan något?”

Jag blir uppriktigt ledsen av det här då det ofta ganska ensidigt förs fram att “skolan”, som en homogen och generell grupp, inte gör någonting och inte heller har den kunskap som behövs - kanske inte ens viljan. Och visst, många skolor står handfallna och det finns elever som faktiskt inte blir saknade eller får rätt stöd och anpassningar för att klara av skolan, vilket är fruktansvärt och inte på något sätt okej. Men det finns också skolor som verkligen krigar för de här barnen och som lägger ner massor av tid, engagemang och resurser för att få dem tillbaka till en fungerande skolgång - och som också lyckas!

På Resursskolan till exempel jobbar vi medvetet med problematisk skolfrånvaro/hemmasittare genom att försöka förebygga frånvaro. Vi har tidiga uppföljningar och bevakningar på ströfrånvaro och arbetar åtgärdande med de elever vars frånvaro ökar. Utöver det jobbar vi även medvetet med att hjälpa de elever som byter till oss och som har varit hemma under en längre period, vissa så länge som i flera år, att närma sig skolan för att sedan komma tillbaka.

När man jobbar med de här eleverna tycker jag att det är viktigt att förstå att arbetet kommer ta tid och kräva långsiktigt, metodiskt engagemang. Har en elev varit hemma i flera års tid kan vi inte förvänta oss att hen kommer tillbaka hux flux. Och en elev som är hemma under en så lång period är inte “bara lite skoltrött”. Skolan behöver på riktigt kartlägga vad som inte fungerar. Då menar jag inte att kartlägga vilka brister eleven har, som gör att hen inte klarar av skolan på samma sätt som alla andra elever. Istället menar jag att utreda vad skolan behöver göra/anpassa för att eleven ska få en skolgång som fungerar.

Det kanske är så att vissa aldrig kommer kunna gå hela skoldagar eller läsa alla ämnen, men ingen elev ska behöva vara hemma för att skolan och skolmiljön är för övermäktig.

Här behövs konkreta åtgärder. Som till exempel att till en början få hembesök av någon som, under tiden för skolnärmandet, kan fungera som samordnare ända tills att skolan fungerar igen. Varje elev behöver, i sin takt, få bygga upp relation och tillit till skolpersonal som har kunskap om - och mandat att - planera för en skolvardag som kommer att fungera i längden för den specifika eleven.

Sedan behöver man lägga pussel. Det kan handla om allt från relationer, planering och koordinering av personal till vilka rum som fungerar bäst för eleven att vara i. Men också att ta fram uppgifter efter dagsform och ork, precis som att erbjuda flexibilitet - fast inom en tydlig struktur. Dessutom behövs en stor portion tålamod, från och med, alla inblandade och framförallt för processen. Men det fina i kråksången är att den här typen av insatser också ger snabba resultat. Och den glädje man känner när man ser en elev, som kanske varit hemma under lång tid, göra sina första besök på skolan, ta sig an sina första skoluppgifter och ta sina första kamratkontakter - det går faktiskt inte att sätta ord på. Det är ren och skär lycka!

Så även om det just idag, när just du läser det här, finns många elever som inte förmått ta sig till skolan, så finns det också skolpersonal som jobbar för de här eleverna. Och kanske är det också just idag som en före detta hemmasittare har sin första skoldag på riktigt länge.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.