Ansök
Om oss

Stina Myringer-Karlsson

”Jag brukar själv bli väldigt inspirerad”

Kunskapsskolan är i år värd för Lärarnas forskningskonferens. Här berättar Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef, om sina tankar kring evenemanget och varför det är så viktigt.

Hallå där, Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef på Kunskapsskolan.

I år är Kunskapsskolan värd för Lärarnas forskningskonferens. Vad är det för någonting?
- Vi är med i STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies). Det är en huvudmannadriven plattform för undervisningsutvecklande forskning, så kallad praktiknära forskning. En gång om året ordnar STLS en konferens där lärare och forskare delar med sig av de forskningsprojekt som genomförs. Man kan verkligen säga att detta är en konferens som berör det lärare är mest intresserade av, nämligen undervisning. I år är Kunskapsskolan stolta värdar för konferensen. Den startar med ett gemensamt program och en föreläsning. Sedan delas den upp i ett system där man till exempel kan välja ämnesspår. I år är det 45 presentationer som deltagarna har möjlighet att ta del av. Vi kommer att vara på Kunskapsgymnasiet Globen.

Hur många kommer?
- Vi har 370 platser i år och det har varit fullbokat sedan ett tag tillbaka. Det är deltagare från bland annat Stockholms stad, Botkyrka, Nacka, Fryshuset och Kunskapsskolan. Sen är det många andra också. Det har varit först till kvarn som gäller.

Vad är din förhoppning med konferensen?
- Att alla deltagare ska hitta något intressant spår att följa och bli inspirerade att själva undersöka sin egen praktik. Jag har varit med några år och det brukar vara superspännande eftersom det är väldigt konkreta frågeställningar som berörs. Sådana frågor som lärare har. Det kan till exempel handla om hur man får sina elever att lära sig Y genom att använda metoden X. Jag brukar själv bli väldigt inspirerad.

Hur ser du på praktiknära forskning?
- Mycket skolforskning som görs berör skolans organisation eller stora pedagogiska frågor, ibland via metastudier. Det kan vara så att forskaren är på en skola, men att forskningen samtidigt utgår från forskarens frågeställningar. Forskning om och på lärare. Det är så klart viktig. Praktiknära forskning å andra sidan fokuserar på undervisningen och på detaljer. Vad kan lärare förändra i sin undervisning utifrån specifika problem? På det sättet är det forskning med och för lärare.

Nämn tre höjdpunkter i programmet?
- Vi har ju några lärare som är med i programmet så självklart måste jag nämna dessa. Emma Rova, Charlotte Lennartsdotter och Per Rolin presenterar sin studie ”Att lära om naturen, av naturen, i naturen”. Det är en forskningsstudie kring en fältbaserad undervisningspraktik som främjar elevernas lärande om och kunnande i vetenskapliga metoder i ämnet biologi. Sedan har vi Sara Bruun som arbetar med frågeställningen ”Hur kan jag få eleverna att formulera välutvecklade svar inom so-ämnena?” Och så ska det bli kul med matematikinslaget "Designa lektioner för ökad elevaktivitet inom geometri" som Anders Nilsson, Agnes Holmberg, Karin Nielsen, Lars Danielsson och Lisa Svensson från Kunskapsskolan Norrköping håller i.

Varför är detta så viktigt?
-
Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Om vi ska uppfylla det så behöver vi ständigt lära oss mer om hur lärande går till och hur vi kan pröva och ompröva våra metoder utifrån de behov vi ser.
STLS är en av flera plattformar där Kunskapsskolan ingår. Vi är även med i ett Ifous-program, lärarens praktik och profession. Vi söker samarbeten med lärosäten inom ramen för ULF och har nyligen även startat upp ett vetenskapligt råd. Allt med syftet att vi ska lära oss mer och bedriva skola med kvalitet men ändå högre måluppfyllelse.

Finns det fler fördelar?
- Ja, absolut! Att kunna erbjuda lärare möjligheten att ingå i olika utvecklingsprojekt är en del i vår strävan i att vara en bra arbetsgivare. Duktiga lärare är ju en av skolans viktigaste resurser och kan vi få fler lärare att bli riktigt yrkesskickliga och få skickliga lärare att stanna i skolan har vi kommit långt.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.