Ansök
Om oss

De reser till klimatmöte för att möta världens ledande forskare

Fyra elever från Kunskapsskolan Trelleborg åker i början av februari till New York för att ta del av den senaste forskningen om klimatet.

Dayamis och Melvin är två av de fyra elever som tillsammans med sin lärare reser till Woodstock i delstaten New York i början av februari. Där kommer de tillsammans med andra elever från bland annat USA och England ta del av forskning som världens främsta klimatforskare kommer att presentera.

Den tre dagar långa konferensen är starten på det arbete med FN:s globala miljömål som Kunskapsskolan Trelleborg kommer arbeta med framöver. Särskilt fokus kommer skolan att ha på mål nummer tolv, hållbar konsumtion.

Jag har höga förväntningar och hoppas lära mig mer om klimatförändringarna, hur det är just nu, uppdateringar inom den senaste forskningen och att förstå mer varför detta händer. Det jag hoppas är att jag kommer hem hit med massor av nya idéer om vad vi kan göra och börja ett arbete, säger Dayamis som går i årskurs 7 på Kunskapsskolan Trelleborg.

Melvin som också går i årskurs 7 har liknande tankar.

Jag vill nå ut till fler människor och berätta för dem som inte har kunskap om klimatförändringarna om allt jag lär mig.

Båda lyfter upp hur viktigt de tycker det är att inte bara arbeta lokalt utan även globalt med att sprida kunskap kring miljö och klimatförändringar.

Jag kommer från Cuba och har sett själv hur stor skillnaden är i hur fattig länder påverkas av klimatförändringarna jämfört med rikare länder, säger Dayamis och Melvin fyller i:

Mitt hemland har drabbats av naturkatastrofer och jag vill åka och lära människor där om natur och miljö.

De fyra klimatambassadörerna kommer att vara en del av grunden i det hållbarhetsråd som ska startas på skolan.

Det kommer vara en elev från varje basgrupp i hållbarhetsrådet. Vi äldre kommer till exempel gå ut med de yngre årskurserna och plocka skräp, hålla föreläsningar och arbeta för att göra skolan till en grönflaggsskola. Det innebär att man är en “miljömärkt” skola och att vi följer vissa riktlinjer och behöver uppnå vissa mål. När vi slutar 9:an kommer andra elever att ta över vårt jobb, säger Melvin.Fakta om konferensen:
The Youth Empowerment & Sustainability Summit är ett global klimat- och ledarskapstoppmöte för ungdomar som är redo att förändra hur de lever och påverka samhället där de bor att arbeta mer klimatvänligt. Mötet är tre dagar långt och utformat för att för att ge elever redskap och kunskap för att kunna arbeta för ett lösningsbaserat tänkande och medborgarskap.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.