Ansök
Om oss

Henrik Svärd, rektor Kunskapsskolan Linköping

”Öppenhet skapar trygghet och trygghet ger studiefokus”

Planen var att bli cellbiolog. Men så började Henrik Svärd vikariera som lärare under studietiden - det var då han fick upp ögonen för skolans värld.
- Jag tror att öppenhet är viktigt för att lyckas, att eleverna känner att de vågar fråga om allt. Det skapar trygghet och trygghet skapar studiefokus, säger Kunskapsskolan Linköpings rektor.

Han står i receptionen och hälsar på alla som kommer in i skolan. En elev frågar om en laddare till sin dator. En annan vill låna en fotboll. Idag är koordinatorn på Kunskapsskolan Linköping sjuk och då rycker rektorn Henrik Svärd in i hennes ställe.
- Här hjälps vi åt och täcker upp för varandra. Men jag brukar alltid försöka röra mig mycket ute i lokalerna. Det är en viktig del i att bygga relationer med eleverna, säger han.

Och det är också något Henrik menar är viktigt för hela personalstyrkan. Vi är ute i verksamheten och våra elever upplever en hög vuxennärvaro under skoldagen.

- Det skapar trygghet.

När Henrik Svärd började studera efter gymnasiet hade han siktet inställt på att bli cellbiolog. Men livet ville något annat. Under ett vikariat som lärare kände han att skolans värld var intressant och spännande. Så han bytte bana till gymnasielärare med inriktning biologi och naturkunskap.

Henrik Svärds första jobb var på Kunskapsskolan Lund. Idag är han inne på sitt sjunde år som rektor.

- Det är svårt att säga vad som är bäst med att arbeta i skolan. Det finns väldigt mycket jag tycker om. Men en sak är att få möjligheten att utveckla skolan och skolans undervisning. En annan är alla fina möten med elever och medarbetare. Det ger något extra, säger Henrik Svärd.

Vända negativt till positivt

Samtidigt menar han att alla möten inte har en positiv utgång.

- Då blir utmaningen att försöka vända det negativa till något annat. Det är en del av mitt jobb och det är alltid en härlig känsla att lyckas med det, säger han.

På frågan om vilken egenskap Henrik Svärd tycker är viktigaste hos en rektor svarar han snabbt.

- Att kunna se individen, både elever och medarbetare. Att känna sig sedd tror jag är oerhört viktigt för alla människor. Jag vill att elever och lärare ska vara trygga i sina roller. Då har man mandat att påverka sin egen situation och det är en stark drivkraft för att nå längre med sina studier, säger han.

Och hur gör man det, ser alla elever?
- Engagerade lärare i kombination med vårt handledarskap och strukturen på vår organisation gör att vi når ut till våra elever på flera olika sätt. Sedan går ju hela Kunskapsskolans pedagogik ut på just på att se individen. Där är det personliga handledningssamtalet, på 15 minuter i veckan, en viktig del, säger Henrik Svärd.

”Jag tror på täta uppföljningar”

Han förklarar att eleverna, tillsammans med sin lärare, då går igenom hur de ligger till och vad de ska satsa på för att på sina mål.

- Jag tror på den här typen av täta uppföljningar. Det är också ett tillfälle att fånga upp dem som har svårt i skolan. Lärarna hos oss lär känna eleverna på ett mer personligt plan och det skapar en större möjlighet att stötta när behovet finns.

Henrik Svärd lyfter också studiefokus som en viktig del i att lyckas i skolan.

- Alla elever jag pratar med har målet att komma in på ett särskilt program på gymnasiet. Ibland behöver vi påminna om det och hur de ska göra för att komma dit. Då pratar vi om studiefokus. Det är ett sätt att ta ansvar för sina studier och det lär sig eleverna hos oss, säger han.

Kan du berätta om något fint minne från din tid i skolans värld?
- Alla gånger en elev lyckas med något hen har tagit sig an. Det är roligt att få vara en del av det. Sedan är våra skidresor till Tolvmannabacken i Kisa väldigt minnesvärda. För många av våra elever är det första gången de står på ett par skidor. Att se dem kämpa i snön för att efter några timmar ta sig fram i skidbacken är grymt, säger Henrik Svärd.

Här kan du läsa mer om Kunskapsskolans arbetssätt.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.