Ansök
Om oss

Mot gemensamma mål

Liselott Blennö är förstelärare, arbetslagsledare, basgruppshandledare på Kunskapsskolan Norrköping. Hon bloggar bland annat om arbetsro och relationer

Det diskuteras bland kollegor, lärartidningar och i medier om elevernas arbetsro i skolan. Jag får en känsla av att vi aldrig upplever att arbetsron för eleverna är tillräckligt bra. Eleverna har rätt till arbetsro, det står till och med i skollagen. Vi på skolorna arbetar hela tiden med ordningsfrågor, trygghet och studiero för vi förstår och vill ha arbetsro.

Utmaningen med att skapa arbetsro är att arbetsro definieras på så många olika vis. En del elever säger att arbetsro är när de kan koncentrera sig på uppgiften, en del vill ha helt tyst omkring sig, medan andra vill ha det lite småpratigt. Frågar jag runt bland mina lärarkollegor svarar de ungefär som eleverna. Med andra ord blir jag inte mer klok på vad arbetsro är för alla.

På min arbetsplats i Norrköping diskuterar vi ofta studiefokus. Hur skapar vi det och hur får vi eleverna att arbeta mer fokuserat? Vi har fördjupat oss i en del långsiktiga projekt för att bli bättre på bedömning, relationellt ledarskap samt didaktiskt djup. Vi diskuterar kvalitetsplan kontinuerligt. Vi avsätter husmöten och andra träffar för att jobba med skolfrågor. Allt detta arbete leder till bättre arbetsro på skolan eller studiefokus som jag skulle vilja kalla det.

Några förändringar som vi gjorde till detta läsår var att möblera om på redaktionerna samt arbeta med att få bort så kallade röda zoner. Röda zoner? Ja, precis, så säger vi. Det är zoner som vi lärare måste ha mer koll på. På dessa zoner kan det bli mindre studiefokus och det vill vi inte ha. Dessa två åtgärder har gjort det lugnare och vi kan se mer studiefokus.

Kanske låter detta för enkelt? Är det bara att möblera om? Självklart är det inte så. Jag tror att det är viktigt att arbeta tillsammans med sina kollegor med olika fördjupningar mot gemensamma mål.

Kanske är det nyckeln även för elever? Att få dem jobba mot gemensamma mål. Utmanande, målsättande och inspirerande skolmiljö där alla kan få arbetsro. Kan det vara så enkelt? Tillsammans kan vi nå längre än vad vi tror är möjligt!

Liselott Blennö
Förstelärare, arbetslagsledare, basgruppshandledare på Kunskapsskolan Norrköping.
Bloggar bland annat om: Arbetsro, relationer och andra tankar om min roll som handledare på Kunskapsskolan.
Hör av er: liselott.blenno@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.