Ansök
Om oss

Riktlinjer gällande coronasmitta 2020-04-21

Med anledning av coronavirusets fortsatta spridning har Kunskapsskolans tagit fram riktlinjer för hur smittspridning i skolan ska undvikas.

Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. När man är symtomfri väntar man två dagar innan man återvänder till skolan.

Om det finns risk för att man har fått coronaviruset och man får sjukdomssymtom ska man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden för vidare råd. Den som har testats positivt för coronavirus och / eller fått restriktioner från vården följer vårdens instruktioner och är välkommen tillbaka till skolan när vården bedömer att det inte föreligger någon smittrisk.

Om det finns anledning att vara i frivillig karantän, på grund av att man exempelvis tillhör en riskgrupp, kan vi komma överens om att skolarbete görs hemifrån. Vi underlättar i den mån det går genom planering och hemuppgifter. Det är dock viktigt att veta att detta inte fullt ut motsvarar undervisningen som sker på skolan. Skolan har tyvärr inte möjlighet att erbjuda komplett undervisning både på skolan och digitalt samtidigt.

Folkhälsomyndigheten har ett telefonnummer man kan ringa om man har generella frågor om Covid-19, vilket är 113 13.

Folkhalsomyndigheten.se finns också svar på vanliga frågor.

Om ni vill komma i kontakt med någon medarbetare på skolan, till exempel skolans elevhälsoteam eller rektor, finns kontaktuppgifter till samtliga medarbetare under respektive skola.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.