Ansök
Om oss

Fredrik Zimmerman om pojkars

anti-pluggkultur i ny rapport

Varför presterar pojkar generellt sämre i skolan - och vad kan vi göra åt det?
Dessa frågor har Fredrik Zimmerman, forskare i barn- och ungdomsvetenskap, ägnat sig åt i sina senaste studier. Resultaten sammanfattar han i den första av Kunskapsskolans vetenskapliga rapporter som släpps under året.
- Att en så stor del av eleverna i svensk skola idag presterar sämre är ett demokratiproblem som ger följdeffekter, säger han.

”Under en längre tid har pojkar som grupp presterat sämre i skolan än flickor. Trenden de senaste tio åren är att betygsklyftan mellan könen ökar. Mer än var femte pojke går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Något som i det närmaste blir en personlig katastrof eftersom många av dessa pojkar ofta varken får jobb eller familj och därmed riskerar att hamna i ett utanförskap.”

Så inleder Fredrik Zimmerman en färsk rapport, där han sammanfattar sin forskning. Under tio punkter går han igenom orsakerna till det han kallar pojkars antipluggkultur, men presenterar också förslag på olika åtgärder för att komma till rätta med problemet.

I samarbetete med Kunskapsskolan

Rapporten är gjord i samarbete med Kunskapsskolan, som tycker det är viktigt att belysa ämnet.

- Fredrik Zimmerman är knuten till Högskolan i Borås och forskningen är fristående från oss. Men eftersom vi anser att hans resultaten är så viktiga och intressanta har vi bestämt oss för att publicera dem som en del i en serie med vetenskapliga rapporter som vi kommer att släppa under detta jubileumsår, när vi har drivit skolor i 20 år, säger Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren.

Ett problem för individen och för samhället i stort

Fredrik Zimmerman har alltid haft ett fokus på barn och ungdomar i sitt arbete, något som gjort att han med tiden närmat sig skolans värld. Under 2012 började han skriva på den avhandling som fördjupar sig i ovanstående problematik.

- Grundtanken med ett livslångt lärandet är att du som individ ska vara beredd att ständigt utbilda dig för att göra sig anställningsbar på en allt mer omväxlande arbetsmarknad. Att då ha en grupp pojkar och unga män som inte har lärt sig hur man gör det här är ett problem för både individen och för samhället i stort, Fredrik Zimmerman.

Han menar att det därför är viktigt att visa positiva exempel på hur vi kan förändra situationen till det bättre.

- Men förslagen måste gynna både flickors och pojkars skolvardag, säger Fredrik Zimmerman.

Läs hela rapporten här. Pdf, 2.1 MB.

 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.