Ansök
Om oss
 • Kunskapsskolan
 • Aktuellt
 • Kunskapsskolans anpassningar för att minimera smittspridning av covid-19 hösten 2020

Kunskapsskolans anpassningar för att minimera smittspridning av covid-19 hösten 2020

Kunskapsskolan håller skolorna fortsatt öppna. För att undvika smittspridning vidtas en rad åtgärder. Läs om riktlinjer och förebyggande arbete här.

Kunskapsskolan följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter ger. Utgångspunkten är att vi planerar undervisningen så att nära kontakter undviks i möjligaste mån.

Friska elever och medarbetare är välkomna till skolan, medan den som har symtom stannar hemma. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri två dagar.

Om man har testat negativt för covid-19 och endast har lindriga symtom får man lov att komma till skolan. Skolan ska då informeras om att testet är gjort. Om symtomen förändras eller förvärras ska man stanna hemma och ett nytt test genomföras.

Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Den som har fått restriktioner från vården följer dessa.

Riktlinjer om elev har testat negativt för covid-19 men har lindriga symtom
Elever som har testat negativt för covid-19 och bara har lindriga förkylningssymtom får lov att komma till skolan. Skolan behöver inte se testresultatet men behöver få information från elevens vårdnadshavare / myndig elev om att testet är gjort, att det gav ett negativt resultat och att eleven endast har lindriga symtom innan hen kommer tillbaka. Denna återkoppling ska ske till elevens studiecoach. Det är mycket viktigt att vårdnadshavare / myndig elev är extra uppmärksam på om symtomen förvärras eller förändras. Om det sker behöver eleven stanna hemma och nytt test behöver genomföras. Om eleven får en ny infektion behöver ett nytt test genomföras.

Kunskapsskolan har vidtagit en rad åtgärder för att undvika smittspridning, bland annat:

 • Schemaanpassningar för att undvika trängsel.
 • Vi undviker storsamlingar.
 • Förstärkta hygienrutiner i matsalen.
 • Handsprit finns tillgängligt för elever och medarbetare.
 • Förstärkta städrutiner.
 • Idrotten planeras och anpassas för att undvika närkontakt och trängsel.
 • Anpassning av undervisningen i samtliga ämnen för att undvika närkontakt och trängsel.
 • Vi undviker resor med kollektivtrafik under skoltid.
 • Utflykter genomförs på ett sätt som inte innebär kontakt med människor utanför den egna gruppen.
 • Skolresor med övernattning skjuts på framtiden.
 • Prao på arbetsplatser flyttas till våren 2021.
 • Vi tar inte emot några externa besök på skolan.
 • Möten med vårdnadshavare sker digitalt så långt det är möjligt och lämpligt.
 • Vi underlättar för studier hemifrån för den som inte kan vara i skolan. Vi kan dock inte erbjuda fullständig distansundervisning samtidigt som skolornas verksamhet bedrivs på plats i skolan.

Om du har frågor eller vill ha mer information om skolans förhållningssätt till coronaviruset, kontakta rektorn på din skola.

Text uppdaterad 7 september.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.