Ansök
Om oss

Karin Rådberg har drivit arbetet med Kunskapsskolans strategibank.

Drygt 100 strategier ska hjälpa elever plugga smartare

Att låta elever upptäcka strategier för att plugga smart är viktigt – det nämns hela 267 gånger i skolans styrdokument. Men hur lärare ska jobba med det här är inte lika tydligt. Därför skapades strategibanken.
- Vi har byggt en strategibank med över 100 strategier, som både elever och lärare får nytta av, säger Karin Rådberg, projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.

Att hjälpa varje elev att hitta strategier för hur hen lär sig bäst har alltid varit en av grundtankarna i Kunskapsskolans pedagogik. Och idén om att samla strategier för att plugga smart har grott under långt tid hos den avdelning inom Kunskapsskolan som arbetar med att utveckla undervisningen och pedagogiken.

För två år sedan påbörjades därför arbetet med att skapa en egen strategibank – och våren 2020 kunde verktyget börja användas.

– Tack vare ett starkt lagarbete där alla verkligen fått använda sina kompetenser och sina specialområden har vi kunnat bygga ett verktyg som inte liknar något annat som finns i skolan idag. Det känns fantastiskt att skolorna nu kan börja jobba med det här. Feedbacken hittills har varit väldigt positiv, säger Karin Rådberg, som är den som drivit projektet.

Hon berättar att strategibanken är kopplad till Kunskapsskolans digitala plattform Kunskapsporten. Där kan både elever och lärare ta del av de över 100 strategierna, få tips om vilka strategier som passar inom olika ämnen och vad som fungerar extra bra där man befinner sig just nu, i en viss kurs.

– Inom skolan har vi dubbla uppdrag, att arbeta med både den personliga och den akademiska utvecklingen. Eleverna ska få rätt ämneskunskaper, men också lära sig att ta ansvar för sina studier. Strategibanken är något som gynna alla, oavsett vilka förutsättningar man har från början. Genom att testa olika studiestrategier kan eleverna reflektera över vad som händer när de gör på ett visst sätt och sedan välja det som fungerar bäst för dem, säger Karin Rådberg.

 

”Det handlar alltså om ett fördjupat lärande om sig själv, om hur just jag fungerar”, säger Karin Rådberg.

 

Testa nya sätt att lära

Hon menar att verktyget i sig inte är målet med projektet. Ambitionen har varit att eleverna ska stimuleras i att testa nya sätt att göra saker på och genom det inse att det finns en koppling mellan den egna ansträngningen, hur de pluggar och vad de lär sig.

– Det kommer man åt genom att ställa rätt frågor och undersöka vad som faktiskt funkar. Det handlar alltså om ett fördjupat lärande om sig själv, om hur just jag fungerar. Att sedan märka att det går lättare och bättre om man hittar rätt strategi är ju också ett sätt att öka motivationen, säger Karin Rådberg.

För lärarnas del blir strategibanken ett komplement till det kontinuerliga arbetet med att coacha eleverna i att sätta mål, planera och utvärdera sitt skolarbete.

– Det personliga mötet med läraren är fortfarande det allra viktigaste för att få eleverna att reflektera över sitt eget lärande, men detta utgör en förstärkning. Vi är övertygade om att ökad medvetenhet hjälper eleverna att nå längre.

Stort forskningsunderlag

De drygt 100 strategierna i banken har arbetats fram under en lång period och både lärare och elever har involverats. Men Karin Rådberg och hennes kollegor har också tagit hjälp av studenter från KTH. De har suttit med och lyssnat under olika intervjuer för att ge förslag på hur man skulle kunna bygga en bra struktur. Dessutom finns det naturligtvis ett stort forskningsunderlag bakom projektet.

– Självklart är det viktigt att det vi gör är väl underbyggt. Vi har bland annat inspirerats mycket av UR:s program ”Plugga smart” och hjärnforskaren Anna Tebelius, men också av Petri Partanen och hans forskning om självreglerat lärande. Den handlar om att äga sitt eget lärande och se vilka strategier man ska använda för att nå sina mål, säger Karin Rådberg.

Till alla strategier i strategibanken finns det text, ljud och en förklarande bild, som guidar eleverna i hur de kan använda de olika strategierna. Till tio av dem finns det dessutom animerade filmer. Idag är banken tillgänglig för elever och lärare i årskurs 6–9. Men det finns en efterfrågan från både gymnasiet och årskurs 4–5 att få börja använda verktyget.

– Det känns kul att intresset är så stort. Att ta strategibanken vidare ut till hela verksamheten är nästa steg. Det vore förstås också roligt att få dela med sig av det här till andra huvudmän runtom i landet, säger Karin Rådberg. 

Läs mer om hur Kunskapsskolan arbetar.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.