Ansök
Om oss

Lidija Münchmeyer är rektor på Kunskapsskolan i Helsingborg.

Rektorn: ”Det ska vara coolt att plugga”

I sin forskning har Fredrik Zimmerman tittat på varför pojkar generellt presterar sämre i skolan och hur fler ska lyckas. Det här är frågor som Kunskapsskolan Helsingborg jobbar mycket med. Här berättar rektorn Lidija Münchmeyer om det viktiga arbetet.

Vad har du för tankar om Fredrik Zimmermans forskning?
– Det är inte helt ovanligt att pojkar som inte lyckas i skolan får sämre förutsättningar och till följd av det riskerar att i vuxen ålder hamna i ett utanförskap. Därför är det här en otroligt viktigt fråga och något många skolor brottas med. Särskilt när det kommer till skolkultur, värderingar och normer. Vi måste fundera på vad vi förmedlar till våra elever och hur kan vi bryta föreställningar och normer, som påverkar pojkar negativt.

Hur jobbar ni själva med de här frågorna?
– En del är just att arbeta med normer och värden och skapa en skolkultur där det är ”coolt” att plugga. Dessutom har vi strukturerat undervisningen så att den ska vara tydlig och förutsägbar. Vi har också under en längre tid fokuserat på att hitta metoder och arbetssätt som passar många pojkars sätt att lära, där eleverna ska kunna uppvisa sina förmågor på olika vis.

Kan du ge några konkreta exempel?
– Pojkar väljer i högre utsträckning redovisningsformer som innebär att arbeta i grupp och använda sig av digitala metoder. Likaså föredrar många pojkar att visa sina kunskaper muntligt. Det har vi försökt tillgodose. Men vi behöver även utveckla deras skrivförmåga och driver därför sedan två år tillbaka ett skönlitterärt läsprojekt. Det har varit viktigt för att visa pojkarna att regelbunden läsning bidrar till en ökad läsförståelse och ett större ordförråd.

Hur ser du på framtiden för pojkars och flickors situation i skolan?
– Positivt! Skolan kan göra skillnad, men jag tror att en förändring kommer ta tid då det här handlar om normer och värden i hela samhället, säger Lidija Münchmeyer.

Kunskapsskolan har gett ut en rapport där Fredrik Zimmerman har sammafattat sin forskning.

Här kan du läsa hela rapporten. Pdf, 2.1 MB.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.