Ansök
Om oss

Läraren Rickard Serrander tillsammans med eleverna Arve, Filip och Erik.

Elever imponerade i kommunens demokratiprojekt

Elever på Kunskapsskolan Jönköping har på uppdrag av kommunen kommit med medborgarförslag på förbättringar i sitt närområde. Läraren Rickard Serrander berättar om arbetet.

Under höstterminen fick eleverna Arve, Filip och Erik på Kunskapsskolan Jönköping i uppdrag av Jönköpings kommun att lägga fram ett medborgarförslag. Detta för att få ungdomar att bli mer delaktiga i formandet av sin kommun.

Rickard Serrander som är lärare i SO på Kunskapsskolan Jönköping har varit engagerad i projektet med sina elever i årskurs 9.

- Det är få ungdomar som är medvetna om att även de har möjlighet att lägga fram medborgarförslag, säger han.

Hur har eleverna arbetat med detta innan de träffade politikerna?

- De utformade hela medborgarförslaget själva och kom fram till att det var just detta som de ville lyfta. Jag hjälpte dem bara på traven med vad de skulle ha med i förslaget och lite hur de kunde utforma det. De har suttit på Workshop och arbetat med detta. Vi hade även ett möte innan där vi diskuterade hur de skulle lägga upp det och vilket förslag de hade. Till mitt och elevernas möte kom de väl förberedda och hade bra förståelse för vad ett medborgarförslag var för något, säger Rickard.

Arve, Filip och Erik går i årskurs 9 och i sitt medborgarförslag lyfte de en idé om att rusta upp och asfaltera en gångväg som går mellan en busshållplats och Kunskapsskolan. I dagsläget finns där endast en upptrampad stig. Förslaget syftar till att göra deras väg till skolan tryggare. När det regnar eller snöar blir vägen i nuläget extremt hal och de som passerar den vägen riskerar att halka och slå sig. Eleverna anser också att stigen är väldigt skräpig och vill därför ha ett par soptunnor, vilket skulle göra det betydligt trevligare att gå där.

Vad fick eleverna för reaktioner på presentationen?

- Politikerna var väldigt imponerade över det arbete som eleverna hade gjort och de fick väldigt bra respons på sitt förslag. Politikerna ansåg att det var ett väl genomarbetat och uttänkt förslag. De ansåg att något liknande faktiskt behövs på platsen, säger Rickard.

Vad tar ni med er tillbaka in i skolan från projektet?

- Vi har diskuterat det i ämneslaget och ska försöka få till liknande uppgifter i SO-ämnena medan vi håller på med de politiska partierna i Sverige. Det gör vi för att eleverna ska skapa en förståelse för hur viktig deras egen roll är och att även de som är omyndiga kan påverka de lokala besluten som tas i kommunen.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.