Ansök
Om oss

Föräldern Helene: ”Lärarnas personliga engagemang betyder massor”

När sonen skulle byta skola på mellanstadiet fastnade Helene för Kunskapsskolans pedagogik och den personliga kontakten mellan lärare och elever. I dag går båda hennes barn på Kunskapsskolan i Krokslätt.
– Här ser man verkligen varje elevs möjligheter, säger hon.

När Helene Olofsson-Prsa letade efter en ny skola till sin son inför årskurs fem, gjorde hon ordentlig research. Hon blev nyfiken på Kunskapsskolan Krokslätt och bokade in ett studiebesök samt ett möte med rektorn.

– Jag tog även kontakt med andra föräldrar till elever på Kunskapsskolan för att höra om deras erfarenheter. Vi kände att skolan låg i framkant med digital undervisning och fastnade för den personliga kontakten mellan lärare och elever, säger Helene.

Efter bytet märkte hon snabbt en skillnad i sonens engagemang för skolarbetet. Och Helene tycker att skolans pedagogik, som är personligt utformad och utgår från varje individ, fungerar väldigt bra.

– Lärarna har ett stort personligt engagemang, som betyder massor. Eleverna får hjälp och stöd i hur de ska planera och tänka kring sina studier, vilket lär dem att ta eget ansvar och förbereder dem inför framtida studier, säger hon.

“Jag upplever verkligen att handledarna ser mina barn”


På Kunskapsskolan har alla elever personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då den lärare som är deras handledare individuellt, för att prata om hur de ligger till med skolarbetet och hur de ska planera och prioritera.

– De personliga handledningssamtalen fungerar mycket bra. Jag upplever verkligen att handledarna ser mina barn, har koll på vad som händer och vad eleverna behöver. Barnen har handledningssamtal varje vecka, och ibland är även vi föräldrar med. Det känns tryggt med en så nära kontakt. Lärarna känner sina elever väl, och även oss föräldrar.

“Vi har en väldigt fin dialog med lärarna”


Nu går Helenes son i nian på Kunskapsskolan Krokslätt, och hennes dotter går i årskurs sju på samma skola. Helene berättar att hon ställer höga krav på lärarna och rektorn.

– Men också på mig själv. Jag tror att det bästa är om både skolan, eleven och föräldrarna engagerar sig och hjälps åt, då blir det riktigt bra. Vi har en väldigt fin dialog med lärarna, och om något av barnen har haft svårt med något i skolan har vi kunnat hjälpa till och stötta extra här hemma.

När Helene har kommit med förslag på sådant som kunnat förbättras på skolan har hon upplevt att lärarna och rektorn snabbt hittat lösningar.

– När jag har uttryckt mina åsikter har de alltid lyssnat och varit öppna för förändring. Skolan tar tag i saker direkt. Här får man lov att tycka, tänka och ha åsikter, och vi fortsätter ha en god relation.

Hur tycker du att Kunskapsporten fungerar?
– Kunskapsporten, den digitala plattform som eleverna jobbar med, är fantastisk. Den ger barnen fina verktyg och en digital erfarenhet inför framtiden. Dessutom har undervisningen fungerat utmärkt nu under pandemin eftersom barnen är så vana vid att arbeta digitalt. Jag är jätteglad för hur skolan har löst det – trots att både elever och lärare varit sjuka har de fått allting att snurra.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.