Ansök
Om oss

Natalia Valencia har en dotter i årskurs 6 på Kunskapsskolan i Tumba.

“Kunskapsskolan har gett mitt barn självförtroende och studiedisciplin!”

Hon tycker att de schemalagda personliga handledningssamtalen varje vecka är bland det bästa med skolan.
– Eleverna blir sedda och är viktiga. För mig som förälder känns det tryggt att veta att läraren kommer att fokusera på just mitt barns behov, tankar och åsikter, säger Natalia Valencia, vars dotter går i årskurs 6 på Kunskapsskolan i Tumba.

Innan Natalia Valencias dotter började på Kunskapsskolan trodde Natalia att skolan arbetade mycket med självstudier, vilket hon tänkte kanske inte skulle passa alla barn. I dag ser hon tvärtom att det är en skola för alla, där eleverna får mycket hjälp av sina lärare och lär sig planera sina studier.

– Kunskapsskolan är i mitt tycke inte anpassad för endast en typ av elev. Jag skulle istället säga att det är en skola som alla elever behöver gå i. Här är man redo att tänka utanför boxen och lyckas leda eleverna framåt, både vad gäller personlig utveckling och kunskapsutveckling. Det är en bra skola som förbereder eleverna väl inför gymnasiet.

I dag går Natalias dotter i sexan på Kunskapsskolan Tumba, som är en skola för elever i årskurs 4-9.

– Jag gillar att det är en lite mindre skola, samt att den genom sina lärare skapar den där stabila relationsbron mellan skolan och oss föräldrar. Om ett år börjar min son i årskurs fyra. Det ska då bli intressant och spännande att se hur Kunskapsskolan jobbar med yngre barn, säger Natalia.

“Skolan skapar förutsättningar istället för att se hinder”


Hon berättar vidare att hon är positivt överraskad av Kunskapsskolans pedagogik, samt att skolan skapar förutsättningar istället för att se svårigheter som hinder.

– Här har mitt barn fått självförtroende, studieglädje och studiedisciplin. Självförtroendet är det jag som förälder är mest tacksam för, eftersom det är en viktig faktor för att nå framgång vid svårigheter. Under det här läsåret har min dotter bland annat sagt att “det känns så bra att lärarna både kan vara lärare och samtidigt kännas som en vän”. Det är fint att få höra något sådant som förälder.

På Kunskapsskolan har alla elever personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då den lärare som är deras handledare individuellt, för att prata om hur de ligger till med skolarbetet och hur de ska planera och prioritera.

Vad tycker du om de personliga handledningssamtalen?
– De personliga handledningssamtalen är bland det bästa med skolan. Att ha den stunden schemalagd vecka ut och vecka in är att visa eleverna att de blir sedda och är viktiga. För mig som förälder känns det tryggt att veta att läraren kommer att fokusera på just mitt barns behov, tankar och åsikter. De personliga handledarna är väldigt bra utvalda av skolan. Det är viktigt att de lyckas inspirera eleverna, och det gör dem. Den individuella handledningen och den nära kontakten mellan elever och lärare gör att det inte finns utrymme för att “tappa” en elev under skolgången.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan enligt dig?
– Lärarna. De har förmågan att inspirera eleverna till att bli trygga personer. Eleverna får lära sig att tro på sina styrkor, samt att se sina svagheter som utmaningar istället för omöjligheter.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.