Ansök
Om oss

Lena Delimara Mikaelsson är engelsklärare på Kunskapsskolan Borlänge.

Den personliga handledningen ger nära relationer mellan elever och lärare”

En bra skola kännetecknas av trygga och nöjda elever, samt duktiga och engagerade medarbetare, tycker Lena Delimara Mikaelsson, engelsklärare på Kunskapsskolan i Borlänge.
– Det bästa med vår pedagogiska modell är att eleven alltid står i centrum, säger hon.

Lena Delimara Mikaelsson har arbetat som lärare i många år. Först i Grekland och sedan 2010 i Sverige.

– Jag valde att bli lärare för att jag tycker om språk och att interagera med människor från andra länder. Min mamma är också lärare, så jag tror att det påverkade mitt yrkesval till viss del, berättar Lena.

Sedan 2013 arbetar hon på Kunskapsskolan Borlänge, där hon undervisar i engelska.

– Kunskapsskolan har ett speciellt och intressant arbetssätt. Vi anpassar undervisningen efter varje individ, vilket ibland ställer extra höga krav på oss lärare, samtidigt som det är mycket viktigt. Det är just det som är det bästa med skolans pedagogiska modell – att den enskilda eleven alltid står i centrum, säger Lena.

“Som handledare får jag chans att verkligen lära känna eleverna”


På Kunskapsskolan har alla elever personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då den lärare som är deras handledare individuellt för att prata om hur de ligger till med skolarbetet, och få hjälp med att planera och prioritera. Enligt Lena är samtalen till stor nytta för både elever och lärare.

– Under den personliga handledningen coachar vi eleverna kring studierna, och har samtidigt möjlighet att skapa en nära relation med dem. Som handledare får jag chans att verkligen lära känna eleverna, vilket gör det enklare att coacha dem och få dem att lita på mig, berättar hon.

En bra skola kännetecknas av trygga och nöjda elever, samt duktiga och engagerade medarbetare, tycker Lena. Ett bra samarbete mellan elever och lärare är avgörande för elevernas framgång, menar hon.

– Teamwork är nyckelordet. Och det är viktigt att alla individer känner sig sedda. De små sakerna, som att säga ‘hej’, fråga eleverna om saker som intresserar dem och visa att man bryr sig när de har en dålig dag, betyder mycket.

Vad tycker du är en viktig egenskap för lärarrollen?
– Det är viktigt att vara flexibel. Oavsett hur mycket man har planerat sina lektioner, vet man aldrig vad som kommer hända. När man jobbar med barn behöver man vara beredd på att anpassa sig efter deras behov, och dessa kan förändras från dag till dag.

Vad är svårast med ditt jobb?
– Att hantera saker som händer utanför skolan, som kan påverka elevernas mående och motivation. Svåra hemförhållanden och psykisk ohälsa till exempel. Ibland känner man att man inte räcker till, även om jag alltid gör mitt bästa.

Vad är det bästa med att vara elev på Kunskapsskolan, tror du?
– Att vi hjälper dem att ta mer ansvar för sitt skolarbete. Vi lägger fokus på att lära eleverna att planera och utvärdera sina studier. De är viktiga strategier, som de senare kommer att ha nytta av i arbetslivet.

Vad är det bästa med att arbeta på Kunskapsskolan?
– Att vi har så kunniga och skickliga medarbetare. Det höjer nivån på kvaliteten i allt vi gör. Det bästa med jobbet är den positiva responsen jag får från elever, kollegor och föräldrar, samt känslan av att bidra med något viktigt till vårt samhälle. Som lärare har man ett stort ansvar och kan påverka en ung människas utveckling, både vad gäller kunskap och personlighet.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.