Ansök
Om oss

Christopher Adermark, rektor på Kunskapsskolan i Nacka.

“Trygghet gör det enklare att fokusera på studierna”

Han ser till elevens perspektiv, och tycker att det bästa med Kunskapsskolan är att undervisningen anpassas efter varje individ. Möt Christopher Adermark, rektor på Kunskapsskolan i Nacka.
– De personliga handledningssamtalen är ett viktigt redskap för att alla elever ska bli sedda, säger han.

Han tycker att ett bra studieklimat innebär att alla i klassrummet visar hänsyn och respekterar varandra. Det måste inte vara knäpptyst, men det är viktigt med lugn och ro för att kunna koncentrera sig.

– På vår skola har vi en kultur av hög tolerans mot varandra. Eleverna blir accepterade för vilka de är och får vara sig själva. Det leder till trygghet, vilket gör det lättare att fokusera på studierna, berättar Christopher Adermark.

Han har arbetat på Kunskapsskolan i snart 20 år, och är nu inne på fjärde året som rektor på Kunskapsskolan Nacka.

“Som rektor bidrar jag till att många elever får en bra skolgång”


Christopher undervisade tidigare i matte och NO, och trivdes väldigt bra som lärare. Men efter att ha arbetat på flera av Kunskapsskolans skolor, och fått allt större ansvarsområden, fick han möjlighet att bli biträdande rektor på Kunskapsskolan Tyresö år 2014.

– Där fick jag upp ögonen för rektorsjobbet. Jag kan sakna att vara lärare, framför allt handledarrollen där man verkligen har chans att påverka sina elever åt rätt håll. Men som rektor är jag istället med och påverkar hela organisationen. Jag stöttar mina medarbetare så att de i sin tur kan ge eleverna rätt stöd. Att få bidra till att många elever får en bra skolgång är det bästa med mitt arbete.

Alla elever som går på Kunskapsskolan har ett personligt handledningssamtal inplanerat på schemat varje vecka. Hur funkar det?
– Under samtalet går läraren och eleven tillsammans igenom elevens hela studiesituation. Eleven coachas framåt och får hjälp med att prioritera och planera sina studier. De personliga handledningssamtalen är ett viktigt redskap för att alla elever ska bli sedda. Läraren ser helheten och kan fånga upp elever som behöver extra hjälp eller inte mår bra.

Hur ser kontakten med föräldrar/vårdnadshavare ut?
– Jag och mina medarbetare försöker involvera föräldrarna så mycket som möjligt. En gång per termin har föräldrarna möjlighet att delta i ett mitterminssamtal tillsammans med eleven och handledaren, och de får också information via loggboken varje vecka. Jag brukar utgå från mig själv och tänka att jag hade velat veta så mycket som möjligt om mitt barns skolsituation. Jag tror att de flesta föräldrar känner likadant.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan?
– Att vi har ett väldigt starkt elevfokus. Vi tänker hela tiden utifrån elevens perspektiv och anpassar undervisningen efter varje individs förutsättningar. Vi har en tydlig plan för att möta och hjälpa alla elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Tack vare vår pedagogiska modell når våra elever väldigt fina studieresultat, och många som har en jobbig skolgång bakom sig blir nöjda och lyckas bättre när de bytt till oss.

Vad ger Kunskapsskolan eleverna?
– En personlig relation till sina lärare, en individuellt anpassad undervisning och en trygg stämning på skolan. Det gör att eleverna kan fokusera på studierna, och får med sig viktiga förmågor inför framtiden. Många gamla elever som kommer och hälsar på berättar hur mycket skolan betytt för dem. Det är härligt att få höra.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.