Ansök
Om oss

Richard Loader, lärare på Kunskapsskolan i Trelleborg.

Läraren Richard om tryggheten på skolan: “Varje elev blir verkligen sedd”

Han tycker att gemenskapen och tryggheten utmärker Kunskapsskolan på ett positivt sätt.
– Eleverna känner varandra väl och det finns alltid lärare närvarande, även mellan lektionerna, säger Richard Loader, som undervisar i engelska och tyska på Kunskapsskolan Trelleborg.

Richard Loader är lärare i engelska och tyska för årskurs 6-9 på Kunskapsskolan i Trelleborg. Där har han arbetat i snart tre år, men hans yrkeserfarenhet sträcker sig betydligt längre än så.

– Jag har varit lärare sedan 1997, så jag är veteran kan man säga. Från början arbetade jag som tysklärare i Storbritannien, men sedan jag flyttade till Sverige undervisar jag även i engelska, berättar han.

Enligt Richard är den starka gemenskapen och tryggheten något som utmärker Kunskapsskolan. Han berättar att han på tidigare arbetsplatser ofta inte vetat var eleverna tar vägen efter att lektionen är slut, men på Kunskapsskolan finns alltid lärare närvarande – även mellan lektionerna.

“Handledaren får en nära relation till sina elever”


– Eleverna känner varandra väl här, också mellan årskurserna. Det har jag inte sett någon annanstans. Här blir varje individ bokstavligt talat sedd, och det är jätteviktigt tycker jag. Att alltid ha vuxna i närheten som har koll ger eleverna trygghet, det blir ett öppet klimat. Flera av våra elever har sökt sig hit av just den anledningen.

Richard vill också lyfta fram de personliga handledningssamtalen som varje elev på Kunskapsskolan har en gång i veckan. Där träffar de individuellt den lärare som är deras handledare, för att prata om skolarbetet och få hjälp med att planera och prioritera.

– Som handledare får man en nära relation till sina elever, och jag upplever att samtalen skapar en lojalitet. Eleverna vill visa att de klarar att nå sina mål, både i de ämnen jag undervisar i men också i övriga ämnen. Vi pratar inte bara om skolarbetet, utan även om vad som händer i skolan och livet i övrigt. Eleverna har ofta mycket de vill ta upp och berätta, säger han.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att jag har lärt känna min klass så väl. Jag blev deras mentor när jag började här, och nu går de i nian. Tiden går fort när man har roligt och jag har nästan förträngt tanken på att de snart ska sluta. Att vara lärare är väldigt tillfredsställande när allt fungerar. Att varje dag när man kommer hem känna att man bidragit med något, och kanske ha påverkat eleverna på ett positivt sätt, ger mig en hel del.

Vilket ämne är roligast att undervisa i?
– Engelska är väldigt tacksamt att lära ut. Jag får känslan av att eleverna blir allt bättre på engelska för varje år som går. Dagens ungdomar har en ökad tillgång till språket och en större medvetenhet om världen utanför Sverige. Många av mina elever är tvåspråkiga, de tänker på engelska och tycker att det är lättare att uttrycka sig på engelska än på svenska, trots att de bara talat svenska under uppväxten. Många har goda kunskaper och arbetar bra självständigt, samtidigt som Kunskapsskolans pedagogiska modell ger stort utrymme i att fokusera extra på de elever som behöver.

Vilken egenskap är viktigast för lärarrollen?
– Man behöver förstås ha mycket av både tålamod och kunskap, samt vara engagerad och tro på eleverna. Men det är samtidigt viktigt att kunna vara objektiv och ta ett steg tillbaka. Det är en balans. Som lärare kan man göra väldigt mycket för att hjälpa eleverna, men man måste samtidigt låta dem lösa saker själva så att de utvecklas framåt. En annan sak jag upptäckt är att det är viktigt att alltid vara mig själv, samt att prata med ungdomarna på samma sätt som jag pratar med vem som helst. Det uppskattar eleverna.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.