Ansök
Om oss

Sofia Lundborgs son går på Kunskapsskolan i Katrineholm.

Föräldern Sofia: “Kunskapsskolan utmanar min son på rätt nivå”

Hon tycker att det bästa med skolan är att varje individ har möjlighet att arbeta utifrån sin egen nivå och ambition.
– Här vet eleverna att de kan nå så långt de vill, berättar Sofia Lundborg, vars son går på Kunskapsskolan Katrineholm.

Sofia Lundborgs son går i femman på Kunskapsskolan i Katrineholm, där han började för snart två år sedan. Familjen hade hört att det var en bra skola där eleverna hade möjlighet att arbeta mer utifrån sin egen nivå jämfört med andra skolor.

– Det var just det individuella konceptet som lockade oss. Vi trodde att det skulle passa vår son perfekt, och han bestämde sig snabbt för att byta till Kunskapsskolan, säger Sofia.

Hon tycker att skolans pedagogik är bra, framför allt för att eleverna själva får lära sig hur de ska planera och prioritera sina studier. Sofia upplever att arbetssättet gör barnen medvetna om vad de lär sig, och varför.

– De vet alltid vad som är nästa steg efter att de slutfört en uppgift. De lär sig att hantera skolarbetet via digitala plattformar, vilket förbereder dem för dagens samhälle på ett bra sätt. Jag är också positiv till att skolan arbetar med ämneslärare precis som på högstadiet och gymnasiet. Min son lär sig oerhört mycket av att träffa flera pedagoger som alla är olika, och till viss del har olika sätt att lära ut.

“Den personliga handledningen är grunden till att konceptet fungerar”


På Kunskapsskolan har alla elever personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare för att prata om hur de ligger till med skolarbetet, och få hjälp med att planera och prioritera.

De här samtalen är grunden till att konceptet fungerar, skulle jag vilja påstå. Eleven känner sin personliga handledare väl, och vice versa. Här inges en trygghet för eleven, och samtalen är ett bra tillfälle för att få extra hjälp och stöttning. Eleverna vet att de kan nå så långt de vill, berättar Sofia.

Vad har Kunskapsskolan gett ditt barn?
– Framförallt har min son fått en chans att utmanas på sin personliga nivå. Det har verkligen väckt hans intresse för skolan. När man inte ges chansen till utmaning finns risk att man tröttnar och ”somnar till”. Sen tvingas man plötsligt vakna upp till en svårare verklighet i högstadiet, vilket kan upplevas väldigt jobbigt. Kunskapsskolan har också gett mitt barn trygghet – han vet vad han ska göra inför varje skoldag, samt hur han ska fokusera. Självklart har skolan också gett honom flera nya, fina kompisar och pedagoger. Sådant är också viktigt!

Vad är det bästa med Kunskapsskolan, tycker du?
– Att varje elev har möjlighet att arbeta utifrån sin egen nivå och ambition är det absolut bästa. Jag uppskattar också att vi föräldrar ges möjlighet att engagera oss i skolgången. Genom att titta tillsammans med vår son i den digitala plattform där information kring de olika ämnena samlas, kan vi hjälpa till att fånga upp grejer kunskapsmässigt. För oss föräldrar blir det enkelt att ställa rätt frågor till barnet för att få igång en diskussion kring middagsbordet till exempel. Jag tror att det är viktigt för barnen att känna att vi föräldrar är engagerade i deras skolarbete, att de inte är ensamma i det. Vår son är väldigt trygg i sin skolgång på Kunskapsskolan, och då är vi också det såklart!


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.