Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Föräldern Carina: “Nu strävar våra barn högre än vad de trodde var möjligt”

Carina Söderberg har en son som går i åttan på Kunskapsskolan Trelleborg.

Föräldern Carina: “Nu strävar våra barn högre än vad de trodde var möjligt”

Hon menar att Kunskapsskolan passar alla barn, eftersom undervisningen anpassas efter varje enskild elev.
– De personliga handledningssamtalen skapar trygghet. Varje elev blir sedd och får chans att utvecklas individuellt, säger Carina Söderberg, vars son går i åttan på Kunskapsskolan Trelleborg.

Redan innan Carina Söderbergs äldsta barn började på Kunskapsskolan i Trelleborg hade familjen en positiv bild av skolan. Konceptet med att eleven står i centrum samt att skolan arbetar för att stärka barnens identitet och självförtroende, var två av sakerna de fastnade för.

– För oss kändes det naturligt att välja en skola som ger eleverna verktyg att utvecklas och få hjälp att lära sig planera sin vardag. Vi hade hört gott om de personliga handledningssamtalen, och gillade att skolan fokuserar på elevernas personliga utveckling, berättar Carina.

Familjens äldsta barn började på Kunskapsskolan 2013, och trivdes bra. I dag har Carina en son i årskurs åtta, och till hösten börjar även lillasyster på skolan.

“Våra barn har lärt sig att planera sitt skolarbete”

Carina tror att Kunskapsskolans pedagogik, och att eleverna får hjälp att lära sig planera sina studier, stärker barnen inför vuxenlivet.

– Skolan har lärt våra barn hur viktigt det är med struktur i skolarbetet. De har utvecklats massor, och börjat sträva efter att nå lite högre mål än vad de trodde var möjligt.

Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal inplanerade på schemat varje vecka. Då träffar eleverna individuellt den lärare som är deras handledare, för att prata om skolarbetet och få hjälp med att planera och prioritera.

Vad tycker du om de personliga handledningssamtalen?
– Det är väldigt bra att eleven får egentid med sin handledare för att gå igenom veckan som gått, och planera vad kommande vecka ska innehålla. Samtalen skapar trygghet och påverkar både barnens personliga utveckling och skolarbetet positivt.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan, tycker du?
– Det absolut bästa är att varje individ blir sedd, och att eleven får vara med och planera skolarbetet tillsammans med sin mentor. Skolan passar alla barn, vare sig man är högpresterande eller behöver lite extra stöd i undervisningen. Varje elev blir sedd som individ och utvecklas efter sin egen nivå, säger Carina.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.