Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Rektorn Niklas: “Den personliga handledningen hjälper eleven att hitta sina egna resurser”

Niklas Dahlström, rektor på Kunskapsskolan Varberg.

Rektorn Niklas: “Den personliga handledningen hjälper eleven att hitta sina egna resurser”

Han tycker att ett bra skolklimat kännetecknas av goda relationer mellan lärare och elever, där alla blir accepterade för vilka de är.
– När själva grunden bygger på positiva förväntningar blir arbetsplatsen harmonisk. Vi vuxna är närvarande och ser varje elev på riktigt, säger Niklas Dahlström, rektor på Kunskapsskolan Varberg.

Niklas Dahlström har arbetat inom skolan sedan 1986. I grunden är han utbildad lärare i svenska, religion och historia, vilket han undervisade i fram till år 2000 då han blev rektor.

– Jag trivdes väldigt bra som lärare, och hade inga planer på att byta yrkesbana. Men under en intervju för ett jobb som lärare på en skola här i Varberg blev jag istället erbjuden tjänsten som rektor, och den utmaningen kunde jag inte tacka nej till, berättar Niklas.

På Kunskapsskolan har han varit rektor i 14 år. Niklas berättar att det var lite av en slump han sökte sig dit, men att han aldrig har ångrat beslutet.

– Vi har en framgångsrik modell och skickliga medarbetare. Våra skolor har även en väldigt bra kultur med stort fokus på goda relationer och respektfullt bemötande. Vi har en accepterande skolmiljö där både elever och medarbetare tillåts vara sig själva, säger han.

“Den personliga handledningen gör stor skillnad för eleverna”


Niklas vill också lyfta fram Kunskapsskolans arbetssätt, och framför allt de personliga handledningssamtalen som alla elever har varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare för att få hjälp med att planera och prioritera skolarbetet.

– Det är det mest kraftfulla verktyget jag stött på under alla mina år inom skolan. Den personliga handledningen gör stor skillnad för eleverna och deras skolsituation. De blir sedda på riktigt. Med lärarnas hjälp sätter de individuella mål för sitt skolarbete, och hittar sina egna resurser, säger Niklas.

Han menar att eleverna får en nära och personlig relation med sina handledare, vilket ger lärarna möjlighet att fånga upp en elev som eventuellt mår dåligt.

Vad ger Kunskapsskolan eleverna?
– Här får de hjälp att hitta sina egna resurser i hög utsträckning. De får även bit för bit lära sig att planera sin egen tid, vilket ger ökat självförtroende.

Vad kännetecknar ett bra skolklimat?
– Det viktigaste är goda relationer mellan lärare och elever, där alla blir accepterade för vilka de är. När själva grunden bygger på positiva förväntningar blir arbetsplatsen harmonisk. På vår skola har vi inga problem med klotter eller förstörelse, och det tror jag beror på den ömsesidiga respekten. Om det väl händer något agerar vi snabbt och tar saken på allvar.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan, tycker du?
– Att vi har en så tydlig idé om hur det organiserade lärandet är kopplat till omsorgen av varje elevs mående. Vi vuxna på skolan är väldigt närvarande bland eleverna. Utöver de personliga handledningssamtalen träffar alla elever sin mentor både i början och slutet av varje skoldag. Sammanlagt blir det elva möten varje vecka där eleven blir sedd. Det är unikt för Kunskapsskolan.

Vilka egenskaper är viktiga att ha som rektor?
– Man måste vara genuin och ärlig med vad man vill uppnå. Man behöver också ha vissa grundvärden att förhålla sig till, som en inre kompass att stämma av med innan man fattar ett beslut. En viktig grundvärdering för mig är barnens rätt till utbildning. Inga omständigheter får stå i vägen för våra insatser att se varje enskild individ, och få dem att nå så långt som möjligt.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.