Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Föräldern Caroline: “Den personliga handledningen är värdefull för min son”

Caroline Ehrencrona tycker att den personliga handledningen har en positiv inverkan på barnens skolarbete.

Föräldern Caroline: “Den personliga handledningen är värdefull för min son”

Hon tycker att skolans arbetssätt, där undervisningen anpassas individuellt utifrån varje elev, fungerar väldigt bra.
Barnen lär sig att ta ansvar för sina studier, mål och sin planering, vilket de kommer ha stor nytta av i framtiden, säger Caroline Ehrencrona, förälder till två barn på Kunskapsskolan Lund.

Caroline Ehrencronas son började i årskurs fyra på Kunskapsskolan i Lund för tre år sedan.

Vi valde Kunskapsskolan för att den har ett bra rykte, och vi blev intresserade av arbetssättet med individuell planering och utvärdering, säger Caroline.

I dag har äldsta sonen precis börjar sjuan, och lillebror har börjat i årskurs fyra.

– Vi är väldigt nöjda med pedagogiken på skolan, berättar Caroline.

“Eleverna får ett stort förtroende för sin mentor”

Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare, för att få hjälp med att prioritera skolarbetet. Tillsammans med handledaren får eleven träna på att planera sina studier, och kan med tiden lära sig att ta mer ansvar.

Caroline tycker att den personliga handledningen har en positiv inverkan på barnens skolarbete.

– Handledningssamtalen är mycket uppskattade och värdefulla. Barnen känner sig sedda individuellt och inte bara som en grupp, och de får ett stort förtroende för sin mentor.

Vad har Kunskapsskolan gett ditt barn?
Min äldsta son har lärt sig att ta ansvar för sina studier, mål och sin planering, vilket jag tror att han kommer ha stor hjälp av i framtiden.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan, tycker du?
Att undervisningen anpassas individuellt utifrån varje elev. Det gör att barnen kan känna att de kan utvecklas i sig själva, och de får ta ansvar för både upplägg, mål och utförande.

 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.