Ansök
Om oss

Emil Norrström är skolkurator på Kunskapsskolan. Enligt honom mår de allra flesta elever oftast bra, men de flesta mår någon gång också dåligt.

Skolkuratorn: “Eleverna kan vända sig till mig oavsett hur de mår”

Den 4 september är “Dagen för ungas psykiska hälsa”. På Kunskapsskolan finns ett elevhälsoteam på varje skola, som arbetar för att skapa en positiv lärandesituation och fånga upp elever som mår dåligt.
– Vi i elevhälsoteamet pratar varje dag om elevernas mående och utveckling. Det är viktigt att både elever, vårdnadshavare och medarbetare vet att de kan vända sig till oss, säger Emil Norrström, kurator på Kunskapsskolan Enköping.

Den 4 september infaller “Dagen för ungas psykiska hälsa”. Syftet med dagen är att uppmärksamma hur unga mår psykiskt, samt hur vuxna kan bli bättre på att lyssna på barn, ungdomar och unga vuxna.

På Kunskapsskolan har varje skola ett elevhälsoteam, vars mål är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever. Elevhälsoteamet har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.

– Vi i elevhälsoteamet pratar varje dag om dels elevers mående och utveckling, men även om hur vi på grupp- och organisationsnivå kan ge våra elever bättre möjligheter, berättar Emil Norrström, kurator på Kunskapsskolan i Enköping.

Som kurator samtalar han med elever, medarbetare och vårdnadshavare både individuellt och i grupp, med elevens perspektiv i fokus. Han tycker att det bästa med jobbet är att ha möjlighet att påverka barn och unga till ett bättre liv både på kort och lång sikt.

– Jag vill att eleverna ska kunna vända sig till mig oavsett hur de mår, och så tycker jag att det är. En del mår väldigt dåligt, medan andra bara vill komma förbi och berätta att de sett en jättebra film i helgen, säger Emil.

“Relationer finns överallt, och är så viktiga”

Enligt Emil fångas elever som mår dåligt oftast upp under de personliga handledningssamtalen, som alla elever på Kunskapsskolan har varje vecka med en lärare.

– Det är det forum som bäst fångar upp hur varje individ har det just nu. Men det är också viktigt att både elever, vårdnadshavare och medarbetare vet att de kan vända sig till oss i elevhälsoteamet när vår kompetens behövs.

Emil berättar vidare att han som kurator upplever att de allra flesta elever oftast mår bra, men att de flesta någon gång också mår dåligt.

– När jag började arbeta som kurator för snart sju år sedan var stress den absolut vanligaste orsaken till att eleverna behövde hjälp. Idag är både eleverna och deras lärare mer medvetna om vad stress är, och hur man kan hantera det i förhållande till skolarbetet.

Vilken är den vanligaste orsaken till att dagens elever mår dåligt?
– Det är väldigt varierande, men om jag ska hitta en övergripande faktor är det nog relationer. De finns överallt och är så viktiga. Har man inte goda relationer till sina vårdnadshavare, lärare eller jämnåriga är det svårt att tycka om sig själv.

Kontaktar du föräldrarna om du får reda på att en elev inte mår bra?
– Inte alltid inledningsvis. Det beror på vad det gäller och hur väl jag kan tillämpa min tystnadsplikt gentemot vad som berättas. Men oftast behövs – och finns – ett gott samarbete med vårdnadshavare för att eleven ska kunna må så bra som möjligt.

Vad kan man som förälder göra om man misstänker att ens barn, eller ett annat barn i närheten, mår dåligt?
– Börja med att prata med barnet i fråga, det är alltid betydelsefullt. Fråga sedan dig själv vad du kan hjälpa ditt barn med – det kan vara allt från praktiska saker som sömn, kost, motion och läxor till närhet och kvalitetstid, säger Emil.

– Steg två är att ta reda på mer. Läs på om lättare psykiska åkommor för att kunna förstå och hjälpa ditt barn på ett bra sätt. Om ni behöver professionell hjälp finns det flera ställen att vända sig till, exempelvis elevhälsan på ditt barns skola, BUP eller en annan vårdinstans i din kommun.

 

Fakta – Dagen för ungas psykiska hälsa

Infaller den 4 september varje år.

Dagen instiftades av den ideella organisationen Tilia, som arbetar för ungas psykiska hälsa. Syftet med dagen är att uppmärksamma hur unga mår psykiskt och att många kan bli bättre på att lyssna på unga.

Kunskapsskolans elevhälsoteam

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa på våra skolor.

Information om varje skolas elevhälsoteam finns på respektive skolsida. Där finns också kontaktuppgifter till alla som ingår i teamet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.