Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Rektorn Åsas dörr står alltid öppen för eleverna: “Deras röster är det viktigaste vi har”

Åsa Klein, rektor på Kunskapsskolan Lund.

Rektorn Åsas dörr står alltid öppen för eleverna: “Deras röster är det viktigaste vi har”

Hon menar att det coachande förhållningssättet, som är grunden i Kunskapsskolans pedagogik, leder till goda relationer mellan elever och lärare.
– Genom de personliga handledningssamtalen får eleverna möjlighet att hitta sitt eget lärande. De blir motiverade och lär sig att lita på sig själva och sin planering, säger Åsa Klein, rektor på Kunskapsskolan Lund.

Som rektor tycker hon att det är viktigt att vara lyhörd och skapa delaktighet bland både elever och personal. Dörren till hennes kontor, som ligger mitt i elevhallen, står alltid öppen för eleverna.

– De kommer ofta in och pratar om allt möjligt. Elevernas röster är det viktigaste vi har och ger mig en grund i hur verksamheten ska utvecklas, berättar Åsa Klein.

Åsa har arbetat på Kunskapsskolan sedan 2007. Först i Trelleborg, där hon undervisade i svenska och franska, och sedan på Kunskapsskolan Lund. Där engagerade hon sig i olika projekt inom moderna språk, blev förstelärare och sedan biträdande rektor. Sedan 2019 är hon rektor på skolan.

"Jag är nära eleverna trots att jag inte undervisar"

– Att bli rektor var inget mål jag hade från början. Jag har tagit mig för det som har kommit i min väg, helt enkelt, och Kunskapsskolan har gett mig de möjligheterna, säger Åsa.

Hon berättar vidare att pedagogiskt ledarskap ligger henne varmt om hjärtat, och att det bästa med att vara rektor är relationen till medarbetarna och eleverna.

– Jag får ut det bästa av alla världar. Jag får vara nära eleverna och lyssna på vad de har att säga, trots att jag inte undervisar. Jag arbetar mycket tillsammans med lärarna och leder deras arbete, samtidigt som jag får vara en drivande kraft i skolans utveckling och se till att eleverna når sina mål. Det är en lyxig känsla att få vara med överallt.

“Handledaren coachar varje individ på olika sätt”

Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare, för att få hjälp med att planera och prioritera skolarbetet.

– Det coachande förhållningssättet är kärnan i Kunskapsskolans pedagogiska synsätt. Genom de personliga handledningssamtalen får eleverna möjlighet att hitta sin egen lärstil. De lär sig att vara stolta över det som går bra och att utvärdera det som inte fungerar, förklarar Åsa.

Hon tillägger att det tar olika lång tid för eleverna att komma in i arbetssättet och börja lita på sig själva och sin planering, samt upptäcka vilka strategier som passar just dem bäst.

– Handledaren guidar och coachar varje individ på olika sätt. När eleverna börjar äga sitt eget lärande hittar de motivation, det är häftigt att se. Det som sägs under det personliga handledningssamtalet följer med och hjälper eleven under hela skolveckan, säger Åsa.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan, tycker du?
– De goda relationerna mellan elever och vuxna. Jag tror att de personliga handledningssamtalen är en stor anledning till kulturen på vår skola. Jag gillar också att vi på Kunskapsskolan är duktiga på att kritiskt granska oss själva. Vi nöjer oss inte med att vara bra, utan vill hela tiden fortsätta utvecklas och utmanas för att bli ännu bättre.

Hur kan man se till att alla elever blir sedda?
– Förutom de personliga handledningssamtalen, som är själva kärnan i vår pedagogik, så är de spontana mötena under dagen en viktig del. Vi vuxna äter med eleverna och är tillsammans med dem hela dagarna för att de ska ha möjlighet att söka upp oss när de behöver. Det är viktigt att det känns naturligt för eleverna att komma och prata med oss om vad som helst.

Vad är viktigt för ett bra studieklimat, tycker du?
– Att hitta vägar för varje elev, och att läraren försöker se till individens behov i största möjliga mån. Vissa lär sig bäst när det är tyst, medan andra behöver få diskutera och prata. Målet är inte att möta allas behov på samma gång, men det ska alltid finnas möjlighet att lägga in till exempel en tyst workshop på schemat, i både den långsiktiga och den omedelbara planeringen.

Vad ger Kunskapsskolan eleverna?
– Många av våra gamla elever kommer tillbaka och hälsar på, och de brukar säga att de varit väl förberedda inför gymnasiet. De har haft full koll på hur de ska plugga inför prov, eftersom de är så medvetna om sitt eget lärande. De har också fått goda relationer till flera vuxna, och många behåller kontakten med sin handledare även efter att de slutat hos oss.

 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.