Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Rektorn Roberth: “Den personliga handledningen gör att varje elev blir sedd och lyssnad på”

Roberth Olsson, rektor på Kunskapsskolan Linköping.

Rektorn Roberth: “Den personliga handledningen gör att varje elev blir sedd och lyssnad på”

Han menar att de personliga handledningssamtalen, som eleverna har varje vecka, skapar trygga relationer mellan elever och lärare samtidigt som eleven stöttas framåt i skolarbetet.
– Våra elever får, förutom goda kunskaper i massor av ämnen, också en chans att växa som personer, säger Roberth Olsson, rektor på Kunskapsskolan Linköping.

Enligt rektor Roberth Olsson kännetecknas en bra skola av trygga relationer, bra ledarskap och skickliga lärare.

– Det är viktigt med en inkluderande känsla på skolan, och att alla har respekt för varandra. Både elever och medarbetare ska kunna växla mellan allvar och skoj. Studiefokus är förstås väldigt viktigt, samtidigt som det är betydelsefullt att kunna ha roligt tillsammans, säger han.

Roberth är i grunden utbildad lärare i matematik och NO för årskurs 4-9, och har arbetat inom skolans värld i 13 år. Han jobbade först flera år som lärare på Kunskapsskolan Norrköping, men valde sedan att bli rektor på en annan skola. Hösten 2021 kom han tillbaka till Kunskapsskolan och tillträdde som rektor i Linköping.

– Som rektor har man helhetsbilden av skolan, och därför möjlighet att se samband. Jag har chans att påverka, ta ansvar och driva frågor som är både roliga och intressanta. Att kunna utveckla en del av skolan som gör att helheten blir ännu lite bättre än den var igår, är otroligt stimulerande, berättar Roberth.

“Eleverna får lära sig olika studietekniker”


På Kunskapsskolan har alla elever personliga handledningssamtal varje vecka. De träffar då individuellt den lärare som är deras handledare, för att få hjälp med att prioritera skolarbetet. Tillsammans med handledaren får eleven träna på att planera sina studier, och kan med tiden lära sig att ta mer ansvar.

– De personliga handledningssamtalen gör att vi kan leva upp till de saker jag tycker är så viktiga – de skapar trygga relationer mellan elever och lärare, samtidigt som eleverna blir coachade framåt i skolarbetet.

Det bästa med Kunskapsskolan är enligt Roberth det pedagogiska tänket som gynnar eleverna och gör det möjligt för olikheter att ta plats. Han menar också att skolan har ett starkt fokus på utveckling, vilket gynnar både medarbetare och elever.

– Våra elever får, förutom goda kunskaper i massor av ämnen, också en chans att växa som personer. Vi tror på elevens inneboende kraft, vilket i förlängningen skapar en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende. Vi lär eleverna om olika studietekniker, att ta ansvar och att samarbeta, säger Roberth.

Hur kan man se till att alla elever blir sedda?
– De personliga handledningssamtalen är ett bra verktyg som gör att varje individ blir sedd och lyssnad på. Utöver det har vi ett förhållningssätt där vi vuxna på skolan i alla situationer hälsar, tar oss tid för och lyssnar på våra elever.

Vad är det bästa med att vara rektor på Kunskapsskolan?
– Relationerna till medarbetare, kollegor och elever. Att få vara med och påverka skolans, elevernas och medarbetarnas utveckling är otroligt kul.

Vill du berätta om ett fint skolminne?
– Det första jag kommer att tänka på är ett roligt minne! För många år sedan när jag var lärare på Kunskapsskolan Norrköping, skulle vi åka till Gamleby på läger med eleverna. Några veckor innan resan inföll den 1 april, och jag och en kollega lurade våra elever i årskurs åtta att de var tvungna att ha på sig reflexvästar när de gick omkring i Gamleby. Vi glömde dock berätta för dem att det hela var ett skämt, och när vi skulle resa hade nästan samtliga elever reflexväst med sig. Det skrattade vi gott åt – både elever och lärare.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.