Ansök
Om oss

Petri Partanen fortbildar Kunskapsskolans lärare

Kunskapsskolan har spelat in tre filmer med den välkända psykologen och forskaren Petri Partanen, där han berättar om hur man kartlägger elevernas förmågor för att utveckla lärandet på bästa sätt.
– Petri Partanen förklarar bra och har ett starkt elevperspektiv. Filmerna ska användas som diskussionsunderlag mellan kollegor, säger Mari Isacson, projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.

Under hösten 2021 påbörjade Kunskapsskolan ett utbildningsprojekt tillsammans med psykologen och forskaren Petri Partanen, som är specialiserad i pedagogisk psykologi. I tre filmer redogör han för hur lärare kan kartlägga elevernas förmågor, och hur de sedan bäst hjälper eleverna att arbeta med olika strategier i de olika ämnena.

Nu är två av tre filmer klara. Syftet är att alla Kunskapsskolans lärare ska ta del av materialet och använda det som diskussionsunderlag med kollegorna.

– Det känns som en lyx att få göra det här projektet tillsammans med Petri Partanen. Han förklarar så bra och har ett starkt elevperspektiv, vilket uppskattas mycket. Han är dessutom väldigt kunnig inom frågor som rör Kunskapsskolans pedagogiska modell med personlig handledning och studiecoachning, säger Mari Isacson, som driver projektet tillsammans med sina kollegor på pedagogikavdelningen.

Viktigt med ständig kompetensutveckling

Nu hoppas Mari Isacson att filmerna ska inspirera lärarna i sin undervisning. Hon menar att Kunskapsskolans lärare redan arbetar mycket med just studiestrategier, men att det är viktigt med en ständig kompetensutveckling.

– Petri Partanen berättar om de olika förmågor som är viktiga i elevernas lärande, och hur lärarna måste kartlägga hela elevgruppens förmågor för att utveckla lärandet. Vanligtvis pratar man om att kartlägga elevernas kunskaper, men här blir det tydligt att vi även måste uppmärksamma förmågor. Det är nödvändigt för att kunna anpassa undervisningen så att det passar hela gruppen.

Förra året hade Kunskapsskolan ett liknande samarbete med två andra författare och föreläsare; skolutvecklaren James Nottingham samt gymnasieläraren och specialpedagogen Helena Wallberg.

– De filmerna blev väldigt uppskattade av lärarna. Nu ville vi ge skolorna mer material för att inspirera och engagera, och lärarna hade själva önskat just Petri Partanen, berättar Mari Isacsson.

Hon tillägger att det har fungerat väldigt bra med förinspelade filmer, eftersom skolorna på så sätt haft möjlighet att använda materialet när det passat dem.


Mari Isacson, pedagogik- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.


Lyssna på Petri Partanen i Skolprat


Petri Partanen har tidigare intervjuats i Kunskapsskolans podd Skolprat. Lyssna gärna på avsnittet där han berättar just om hur man som lärare kan utveckla elevernas förmågor.

Länk till podden hittar du här!


PETRI PARTANEN

Petri Partanen är psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete, utbildning och forskning kring barns och ungas hälsa, lärande och utveckling Han är verksam forskare inom bland annat metakognition, självregleringsförmåga och hur dessa underliggande förmågor spelar roll för lärandet.

Han arbetar även som konsult för Skolutvecklarna där han utbildar i bland annat handlednings- och samtalsmetodik för specialpedagoger och speciallärare.

Petri Partanen har gett ut flera böcker: "Från Vygotskij till lärande samtal", "Att utveckla elevhälsa" och den senaste boken "Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan".

Han är dessutom en av fem forskare som ingår i Kunskapsskolans vetenskapliga råd.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.