Ansök
Om oss

Från vänster: Monika Miheller, Markus Brunfelt, Fredrik Zimmerman, Emma Leijnse. Foto på böcker: Unsplash Foto på Emma Leijnse: Lars Dareberg

Webbinarium om hur fler pojkar ska lyckas i skolan gav viktig slutsats om läsning

Läs, läs, läs…
Det var en av slutsatserna när Kunskapsskolan bjöd in till webbinarium om hur fler pojkar ska lyckas i skolan. Gäster var bland andra forskaren Fredrik Zimmerman och författaren och journalisten Emma Leijnse.

Betygsklyftan mellan flickor och pojkar ökar och mer än var femte pojke går ut skolan utan fullständiga betyg. Fredrik Zimmerman, som är fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås, har forskat kring problemet i flera år.

Nyligen deltog han i ett webbinarium tillsammans med Monika Miheller, rektor på Linnéskolan i Malmö, Markus Brunfelt, biträdande grundskolechef på Kunskapsskolan och Emma Leijnse, journalist och författare till ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”. En bok som handlar om vad som händer när pojkar och unga män inte klarar sig igenom grundskolan, samtidigt som kvinnorna tar över universiteten.

Under webbinariets diskuterades vilka orsaker det finns till att pojkar som grupp har halkat efter i skolan. Men också vad vi kan göra åt det.

En viktig slutsats blev att pojkar ofta inte har utvecklat språket på samma sätt som flickor. Det är ett glapp som börjar i tidig ålder, bland annat eftersom vuxna generellt pratar på ett annat sätt med pojkar än flickor och inte heller läser lika mycket för pojkar. Deltagarna var överens som att språket är en viktig faktor för att skolan ska bli begriplig för eleverna. Att lägga mycket tid på läsning - både hemma och i skolan - blev därför en av de centrala slutsatser under diskussionen.

Här nedan kan du se hela webbinariet.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.