Ansök
Om oss

Forskaren Fredrik Zimmerman gäster återigen Skolprat.

Skolprat: Fredrik Zimmerman om nya slutsatser angående studieresultat

Den största skillnaden mellan könen kopplat till studieresultat har länge ansetts vara att en anti-pluggkultur råder bland pojkar. Detta har även sociologen Fredrik Zimmerman menat tidigare. Nu gästar han Skolprat och berättar varför han har ändrat uppfattning.

I terminens första avsnitt av podden Skolprat har poddvärdarna Niklas Åkerblom och Karin Rådberg bjudit in sociologen Fredrik Zimmerman. Anledningen är hans senaste bok ”Nya vägar till en likvärdig skola.”

Fredrik Zimmerman har länge studerat frågan kring pojkars skolprestation och skrev för några år sedan avhandlingen ”Det tillåtande och det begränsande - en studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet”.

Avhandlingen utmynnade i boken ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan.” Där beskriver Fredrik Zimmerman att en anti-pluggkultur är den främsta orsaken till skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat. Men nu har han ändrat ståndpunkt. Istället menar Fredrik Zimmerman att det handlar om studieteknik, metakognition, tydliga studiemål, språklig förmåga och brist på begriplighet i form av uppgifter.

Nya slutsatser

I samtalet berättar han om nya slutsatser han kan dra utifrån den forskning han har gått igenom. Dessutom ger Fredrik Zimmerman även exempel på hur skolan bör arbeta för att främja alla elevers lärande oavsett kön eller bakgrund.

Avsnittet avslutas med att Karin Rådberg och Niklas Åkerblom resonerar kring samtalet - en ny punkt som kommer återkomma i Skolprat framöver.

Fredrik Zimmerman är sociolog, fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap och universitetslektor vid Högskolan i Borås och har tidigare gästat Skolprat.

Här kan du läsa mer om Fredrik Zimmerman
Här hittar du Fredrik Zimmermans böcker

Skolprat finns på Spotify och Podcaster!

Mer från podden Skolprat:

Till Skolprat
Lyssna på Spotify
Lyssna på Podcast

Tveka inte att höra av dig till oss med dina funderingar och synpunkter: skolprat@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.