Ansök
Om oss

Kunskapsskolan Nacka placerar sig på kommunens hemsida över skolor som anses hålla en hög kvalitet.

Kunskapsskolan Nacka i toppen bland skolorna i kommunen

Nu har resultatet från den gedigna kvalitetsgranskningen Våga visa kommit.
Siffror som placerar Kunskapsskolan Nacka på kommunens hemsida över skolor som anses hålla en hög kvalitet. 
- Jag känner mig otroligt stolt och glad. Det här är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker, säger rektor Christopher Adermark.

Under våren har Kunskapsskolan Nacka observerats inom ramen för Våga visa. Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan tre kommuner i Stockholmsregionen: Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. Samarbetet har funnits sedan 1998 och syftet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom omfattande granskningar av oberoende observatörer.

- För att bli observerad krävs det att man som skola är transparent och har en vilja att utvecklas, säger Christopher Adermark, rektor på Kunskapsskolan Nacka.   

Han berättar att observationen pågår under två veckor. Två oberoende observatörer från en annan kommun tar då del av olika dokument som exempelvis kvalitetsplan, likabehandlingsplan och schema. Under fyra dagar observerar de dessutom elever och lärare och gör djupintervjuer med dem, skolledningen och elevhälsan.

- Utifrån dessa resultat skriver observatörerna sedan en rapport, förklarar Christopher Adermark.

Rektor Christopher Adermark.

 

Fem fokusområden

Han berättar att de fem områden Våga visa fokuserar på är; kunskap, normer och värden, ansvar och inflytande för elever, bedömning och betyg samt styrning och ledning. Kunskapsskolan Nacka har fått fina medelvärden inom samtliga.

- Betyg 4 är max. Det står för mycket god kvalitet. Som lägst hade vi 3,6 på ett område och som högst 4. Så det känns jättebra! Bara en annan skola i Nacka kommun har fått bättre resultat än oss.

Vad betyder de här resultaten för Kunskapsskolan Nacka?
- Det visar att vi är en riktigt bra skola och att eleverna trivs. Granskningen stämde dessutom väl överens med vår kvalitetsplan, vilket är en bekräftelse på att vi har en korrekt bild av verksamheten, säger Christopher Adermark, som är extra nöjd med vissa delar av resultatet.

- Att alla ska känna sig välkomna, ett fint förhållningssätt och ett respektfullt bemötande mellan lärare och elever… Den typen av saker lyftes särskilt fram i rapporten och är också sådant som vi fokuserat extra mycket på.

Kan Våga visa jämföras med den granskning Skolinspektionen gör?
- Det tycker jag absolut! Det här är inget litet stickprov utan en omfattande undersökning som sker under en vecka, där man tittar på hela skolans verksamhet. Dessutom görs arbetet av oberoende observatörer. Därför är det samtidigt lite läskigt att låta sig granskas. Det kan ju vara så att man har en bild av verksamheten, som inte alls stämmer överens med det som framkommer i undersökningen.

Hur viktigt är det med den här typen av undersökningar?
- Jätteviktigt, tror jag. Egentligen tycker jag att något liknande borde göras på alla skolor varje år, just för att säkerställa en hög kvalitet.

Hur kommer ni att jobba vidare med resultaten från Våga visa?
- Överlag låg vi väldigt bra inom alla områden. Men man kan alltid bli bättre. De utvecklingsområden rapporten lyfter fram kommer vi nu att baka in i kvalitetsplanen inför nästa läsår. Det blir naturligt att vi lägger en del av vårt fokus där, säger Christopher Adermark.

Läs mer om Kunskapsskolan Nackas arbetssätt här.

 

Betygsskalan för Våga visa:

  • 1,0 stora brister
  • 2,0 mindre god kvalitet
  • 3,0 god kvalitet
  • 4,0 mycket god kvalitet

Kunskapsskolan Nackas resultat:

  • Normer och värden: 3,6
  • Kunskap: 3,6
  • Ansvar och inflytande för elever: 3,6
  • Bedömning och betyg: 3,9
  • Styrning och ledning: 4,0

Läs mer om Våga visa här.

 

Eleverna berättar om Kunskapsskolan Nacka

Se filmen där eleverna Eli och Sophia i årskurs 7 berättar om hur det är att gå på Kunskapsskolan Nacka:

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.