Ansök
Om oss

Föräldern Anders: “Kunskapsskolan har lärt mina barn reflektera och planera”

Anders Dewoon tycker att dotterns skola har ett bra studieupplägg, och han upplever att de personliga handledningssamtalen fungerar bra.
– Det bästa med Kunskapsskolan är att varje elev har möjlighet att vara med och forma sin egen studieplan, utifrån intresse och förmåga i olika ämnen, säger han.

Anders Dewoons dotter går i årskurs åtta på Kunskapsskolan. Även hennes storasyster som är tre år äldre har tidigare gått på skolan.

När familjen, som hade bott utomlands under ett par år, skulle välja skola i Sverige fastnade de för Kunskapsskolans individuellt anpassade pedagogik.

– Kunskapsskolan gav bäst intryck av skolorna i vårt närområde. Det individanpassade studieupplägget passade vår äldsta dotter, som under åren utomlands vant sig vid att plugga på det sättet, berättar Anders.

Han uppskattar att eleverna får lära sig att reflektera över sitt lärande, samt använda sina kunskaper i resonerande texter och samarbetsövningar.

– Jag är också imponerad över hur skolan väver ihop olika ämnen i temablock, så att till exempel en tidsepok i historia speglas i både bild, musik och kanske samhällskunskap samtidigt, för att ge en bredare förståelse för dess framväxt, betydelse och påverkan på oss idag. Det önskar jag att vi hade haft mer av när jag själv gick i skolan.

“Läraren kan snabbt fånga upp eleverna”


Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare, för att få hjälp med att prioritera skolarbetet. Tillsammans med handledaren får eleven träna på att planera sina studier, och kan med tiden lära sig att ta mer ansvar.

– Den personliga handledningen fungerar mycket bra. Läraren kan snabbt fånga upp om en elev är stressad eller känner för stor press, och även hjälpa till om någon skulle hamna lite på efterkälken. Eftersom eleverna är med och tar ansvar för både planering och genomförande av skolarbetet – vilket är både bra, stimulerande och utvecklande, men i perioder också ganska krävande – är samtalen ett värdefullt verktyg för att hitta balans i studierna, menar Anders.

Vad har Kunskapsskolan gett ditt barn?
En stor portion mognad och förmågan att planera sina egna studier. Hon har även lärt sig att reflektera över varför hon lär sig vissa saker och inte minst, vilket är viktigt idag, fått ett sunt kritiskt förhållningssätt till olika informationskällor.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan tycker du?
Det jag upplever vara en holistisk syn på lärande, elevens möjlighet att vara med och forma sin egen studieplan utifrån intresse och förmåga i olika ämnen, i kombination med elevens utveckling när det gäller ansvarstagandet för densamma och de regelbundna handledningssamtalen. Den digitala plattformen Kunskapsportalen är smidig. Att vi föräldrar nu också fått lästillgång till den är ytterligare en bonus och underlättar såklart vår möjlighet att följa vår dotters framsteg.

Läs mer om Kunskapsskolans arbetssätt.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.