Ansök
Om oss
Pennor

Förmågor

Ända sedan Kunskapsskolan startade har vi arbetat med våra förmågor som en del i vår pedagogiska modell. På samma gång som du fördjupar dina ämneskunskaper arbetar du även med studieuppgifter som utvecklar sex olika förmågor som kommer att vara viktiga att behärska även utanför skolan. 

Förmågorna i undervisningen

För att dra nytta av och kunna använda sina ämneskunskaper framgångsrikt behöver dagens unga utveckla andra typer av förmågor än tidigare. De sex förmågor vi har valt att fokusera särskilt mycket på har en tydlig koppling till vad forskningen anser är viktiga förmågor för framtiden.

1. Lära att lära

Lära att lära gör du genom att tillsammans med din lärare reflektera över och få förståelse för hur du bäst lär dig nya saker.

2. Samarbeta

Att samarbeta innebär att genom kommunikation, interaktion och ansvar både kunna arbeta i och leda en grupp mot gemensamma mål.

3. Agera globalt

Att agera globalt betyder att kunna se saker ur olika perspektiv, vara öppen för andra människor och kulturer och förstå kopplingen och konsekvensen mellan lokala och globala handlingar.

4. Visa handlingskraft

Att visa handlingskraft betyder att du får utveckla förmågan att ta egna initiativ och slutföra det du påbörjat.

5. Var innovativ

Att vara innovativ innebär att du lär dig att tänka i nya banor och att vara kreativ, för att på så sätt lösa problem genom ett nyfiket och ifrågasättande förhållningssätt.

6. Leva digitalt

Att leva digitalt betyder att du får förståelse för den digitala kommunikationen och lär dig bemästra moderna informationskanaler med förnuft och nyfikenhet.

Våra ämneslärare och elevens personliga handledare utvärderar arbetet med elevernas individuella förmågor och följer kontinuerligt utvecklingen för varje elev. När du slutar hos oss får du ett diplom som bekräftar att du deltagit i arbetet med att utveckla de sex olika framtidsförmågorna.

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Livet på Kunskapsskolan

Hör våra elever och lärare berätta om vardagen hos oss.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.