Ansök
Om oss
Pennor

Engagerade och närvarande lärare

Som elev på Kunskapsskolan har du en trygg relation till dina lärare.

Våra lärare brinner för att varje elev ska hitta sin egen motivation och vilja att ta till sig kunskap. Fokus ligger inte bara på att lära ut fakta utan också på att se till att du förstår varför du ska lära dig och hur det hänger ihop med den värld vi lever i.

VÅR PEDAGOGIK

Lärarens roll

Våra lärare har olika roller som alla hjälper dig att utvecklas. Dina ämneslärare förmedlar breda ämneskunskaper som ligger till grund för din utbildning och dina framtida yrkesval. Din handledare stöttar dig i det dagliga skolarbetet. Du kommer att utmanas att nå dina mål och utveckla strategier för hur du lär dig bäst.

Engagerade och närvarande

Våra engagerade lärare finns alltid närvarande bland våra elever.

Hos oss blir alla elever sedda och vi utgår från dina förutsättningar i vår pedagogik. Våra engagerade pedagoger finns alltid närvarande och är ute i skolan bland våra elever i högre utsträckning än i många andra skolor.

Personlig handledare

Din personliga handledare följer din utveckling på nära håll.

Din personliga handledare har ett speciellt ansvar för din utveckling och ni får en nära relation. Tillsammans gör ni en studieplan för dina kunskaps- och betygsmål. De följs upp varje vecka och du inspireras och coachas i hur du ska nå dem. Din handledare har kunskaper i olika strategier för lärande och hjälper dig att hitta de sätt som du lär dig bäst på.

Label


Ämneslärare

Din ämneslärare är expert inom sitt ämne.

Som ämneslärare förmedlar din lärare breda ämneskunskaper som ligger till grund för din utbildning och dina framtida yrkesval. Våra ämneslärare utvecklar kontinuerligt vårt studiematerial och våra kurser för att säkerställa en utbildning av högsta kvalitet.

Förstelärare

På Kunskapsskolan har vi 130 förstelärare.

Våra förstelärare är alla specialister inom sitt område. De driver utvecklingsprojekt som knyter den senaste pedagogiska forskningen till undervisningen.

Label


Bibbi Hedström,
NO-lärare i Enköping

”Det bästa med att vara lärare på Kunskapsskolan är att kunna hjälpa eleverna med sina studier och sin planering under det personliga handledningssamtalet varje vecka, men också att stötta eleverna så att de kan nå sina mål och lite längre”

Oscar, årskurs 7

”Jag tycker om de personliga handledningssamtalen som vi har varje vecka. Där får man hjälp och stöd och en nära relation med sin lärare.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.