Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

September 2019

Nu har vi kommit ett par veckor in i terminen. Det är roligt att följa eleverna och hur de, nya som gamla, kommit in i skolarbetet. Våra nya elever har såklart en resa innan de känner sig helt hemma med vårt arbetssätt men med tiden kommer de sakta men säkert in i arbetssättet under coachning av lärarna på skolan.

Mobiltelefonförbud och webbfilter
Som ni alla vet inleddes terminen med både webbfilter och en arbetsmiljö utan mobiltelefoner. Vi ville minska distraktionerna för eleverna och öka fokus på studier och arbetsuppgifter. Vi tycker oss kunna se ett bättre fokus hos eleverna samtidigt som eleverna blir sociala på rasterna på ett annat sätt än tidigare. Vi försöker hjälpa eleverna att skapa ett annat socialt sammanhang där det finns tillgång till fler spel, bollar och liknande på rasterna. Vi har också byggt om skolgården på baksidan för att locka till mer uteaktivitet. Många elever berättar också själva att det är lättare att fokusera i skolan och det är ju ett kvitto på att vi tänkt rätt.

Läxhjälp
Måndag till torsdag klockan 14.20 - 15.45 erbjuder vi läxhjälp för alla skolans elever. Läxhjälpen håller till i matte-workshopen. Eleverna väljer själva vilket ämne de vill arbeta med och hur länge de vill stanna. På onsdagar satsar vi extra på matematik och SO. Uppmana gärna ditt barn att stanna för att göra klart uppgifter så att de inte hamnar efter i sin planering. En elev som lyckas hålla sin planering blir ju mindre stressad och känslan av att lyckas i skolan är viktig.

Lämna/hämta barn
På morgonen och på eftermiddagen är det många föräldrar som lämnar och hämtar sina barn vid skolan. Vi försöker samsas med de boende på området och som ett led i detta är det inte tillåtet att köra ända fram till skolan när man kommer över kaserngården. Det råder fordonstrafik förbjuden vid parkeringen framför skolan, med undantag för boende inom området. Den parkering som finns framför skolan är till största delen förhyrd och inte ämnad för hämtning eller lämning av barn. Jag är tacksam om ni respekterar skyltningen inom området. Bästa platserna att lämna och hämta barn är vid gavlarna till skolan eller utanför idrottshallen.

Föreläsning för föräldrar om unga och droger
Borås stad anordnar emellanåt olika föreläsningar för föräldrar. Denna gång handlar föreläsningen om “ungdomar och droger”. Föreläsningen hålls onsdag 18/9 klockan 18.00. Läs mer på https://www.boras.se/foralder

Föräldraråd
Föräldrarådets första möte hålls 9 oktober klockan 18.00 - 19.30. Alla föräldrar är välkomna att delta. Anmäl intresse till mig om du vill vara med. Agenda för mötet skickas ut ett par dagar innan mötet till de som anmält intresse.

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.