Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

December 2019

Nu börjar terminen närma sig slutet och det är bara några dagar kvar innan det är dags för julledighet. Som vanligt går en termin fort. Det är viktigt att spegla sig i det som man lyckats åstadkomma under terminen och ge sig själv en klapp på axeln. Ofta rusar vi bara på i livet och glömmer att reflektera kring de framgångar och positiva saker vi lyckats med. Med vår nya modell för betygssamtal hoppas jag att vi hjälper eleverna se vad de åstadkommit. Jag hoppas att alla våra elever och medarbetare lämnar för jullov med en positiv känsla av att ha presterat väl under terminen.

Terminen som gått
I slutet av sommaren byggde vi om skolgården på baksidan. Eleverna i årskurs 4 och 5 hade i slutet av förra terminen fått vara med och tycka till om vad de ville ha på skolgården. En studsmatta och en kompisgunga önskade många elever varför vi valde att satsa på detta. När sedan skolgården blev färdig så såg vi snart att gunga och studsmatta var uppskattat av alla årskurserna på skolan. Min upplevelse är att fler elever är ute på rasterna vilket är mycket positivt.

När höstterminen startade kom eleverna tillbaka till en skola där man inte har sin mobiltelefon under skoldagen. Vi kan se ett större fokus på skolarbete men vi kan också se att eleverna är mer sociala under rasterna. De pratar, spelar spel och är ute på ett annat sätt än tidigare. Om eleverna faktiskt lär sig mer är för tidigt att säga men vi vill ju gärna tro att de lär sig mer när de får lättare att fokusera på skolan.

I schemat för läsåret lyckades vi få in att alla elever har idrott två gånger per vecka. Timplanen för idrott och hälsa justerades till detta läsår och elever i årskurs 7 omfattas av de nya kraven men vi lyckades få till det på en gång i alla årskurser. Det känns också väldigt roligt att vi lyckades med detta utifrån att många rapporter visar att dagens unga rör sig alldeles för lite.

Det har så klart hänt en massa andra saker under terminen som jag skulle kunna skriva om. Jag och mina fantastiska medarbetare kämpar hårt för att alla barn och ungdomar ska trivas och ha det bra i skolan och känna att de utvecklas.


Betyg och betygssamtal
För eleverna i årskurs 4 och för ett flertal elever i årskurs 5 och 6 väntar nu betyg för första gången. Eftersom alla ännu inte läst alla ämnen så kommer de inte få betyg i alla ämnen. Mer information om detta får ni som är berörda i separat följebrev till betygen.

Från och med denna termin så får alla elever reda på sina betyg och sin slutmålsrekommendation under sitt sista PH-samtal. Eleverna kommer få förbereda sig inför samtalet genom att läsa igenom sin EDS. Syftet med samtalen är att eleverna ska få upp ögonen för vad de åstadkommit, en motivering till det betyg de fått men också vägledning till hur de ska arbeta vidare nästa termin. Alla elever får ett digitalt dokument (för årskurs 4-5 i loggboken) där de förbereder sig och där betyg och slutmålsrekommendation kommer fyllas i. Sätt dig gärna med ditt barn och gå igenom denna och börja fundera kring lämpliga mål tillsammans innan ni kommer på utvecklingssamtalet. Då är alla väl förberedda inför samtalet.

Skolavslutning och skolstart
Skolan slutar fredag 20 december. Eleverna börjar skolan klockan 8.45 och slutar cirka klockan 11.00.

Vårterminen inleds med utvecklingssamtal 7 eller 8 januari. Ni kommer få tider för utvecklingssamtal i samband med höstterminens slut. Första vanliga skoldagen är 9 januari. Eleverna börjar 8.45 och slutar i vanlig tid.

Kvarglömda kläder
Vi har en hel del kvarglömda kläder efter terminen. Vi kommer under sista veckan lägga fram alla dessa så ni har möjlighet att komma förbi om ni saknar något. Kläderna kommer ligga kvar under utvecklingssamtalsdagarna. Senare under våren kommer vi skänka bort kläder som ingen vill kännas vid.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.