Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Nu har vi kommit en bit in på terminen och sportlovet har passerat. Snön lyser med sin frånvaro vilket gjorde att vi tvingades skjuta på niornas årliga friluftsdag på Isabergs skidanläggning. Våra holländska utbyteselever fick inte heller njuta av snö och skidåkning som de fått göra de senaste åren. Om det kommer snö så gör vi ett försök att åka med niorna till Isaberg men just nu känns det avlägset. Kanske bättre att längta efter vårsol istället?

Granskning av Skolinspektionen
26 och 27 februari kommer Skolinspektionen till oss för att granska vår skolas arbete med lärande för hållbar utveckling. Vi är en av 30 skolor i Sverige som blivit utvalda i granskningen som riktar sig till årskurs 7-9. Bakgrunden till granskningen är att Sverige genom Agenda 2030 förbundit sig till att senast 2030 säkerställa att alla elever får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling berör sociala/kulturella, ekonomiska och ekologiska/miljömässiga perspektiv. Handlingskompetens betonas som centralt i utbildning för hållbar utveckling, det vill säga att utbildningen främjar vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. När kvalitetsgranskningen sedan är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut med bedömningar av skolans kvalitet inom området. När alla 30 skolornas granskningar är avklarade kommer de samlade resultaten redovisas i en övergripande rapport som blir ett stöd för alla Sveriges skolor kring hur man bör arbeta med lärande för hållbar utveckling. Jag återkommer med resultat av granskningen i kommande rektorsbrev.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 2 mars och stänger 15 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid.

Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Utbytesprojekt med Holland
För två veckor sedan hade vi besök av 10 elever från Frits Philips-skolan i Eindhoven i Holland. Tio av våra elever i årskurs 8 är med i detta utbyte och de holländska eleverna bodde hos våra tio värdelever. Senare under våren kommer våra elever åka till Holland och bor då tillsammans med sin holländska kompis och deras familj. Under veckan fick de holländska eleverna och deras svenska värdelever bland annat besöka Göteborg och besöka Textile Fashion Center. Tyvärr utgick skidåkningen på Borås skidstadion eftersom snön uteblev. Självklart deltog de holländska eleverna dessutom vid de svenska värdelevernas undervisning.

Ledigheter
Under läsåret inkommer väldigt många ansökningar om ledigheter, i många fall en hel vecka. Jag vet att det finns många anledningar till att vara ledig vid andra tidpunkter än loven men jag vill att du som förälder noga tänker igenom om detta är det bästa för ditt barn. Om barnet är borta en vecka så missar barnet också en veckas skolarbete inklusive eventuella prov, kursredovisningar och andra delar som inte går att planera om. Funderar du över en längre ledighet önskar jag att du kontaktar mig eller min biträdande rektor, Malin Sandbecker, så vi kan resonera kring ditt barns skolgång och vilken påverkan ledigheten kan få.

Nationella prov
Denna termin är det nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Årskurs 6 har redan haft sina första prov i svenska. På vår hemsida finns en länk till alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.