Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Det här blev en vår som ingen hade tänkt sig den. Coronavirusets framfart över världen hade ingen räknat med. Det har såklart varit utmanande och det har lett till oro hos eleverna på samma sätt som för alla andra människor. Det påverkar oss alla på olika sätt och vi kan inte andas ut än. Vi behöver fortfarande tänka på att tvätta händer, hålla distans, skydda människor i riskgrupperna och vi kan inte umgås på samma sätt som vi brukar. Håll i och håll ut - tillsammans tar vi oss igenom det här, resten av terminen och även efter det.

Kvalitetsarbete
Nu har vi fått resultaten av årets elev- och föräldraenkäter. Enkäterna är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. En annan viktig del är de intervjuer med elever som jag och min biträdande rektor, Malin, genomfört under terminen om hur det är att gå på Kunskapsskolan. Jag får även input från föräldrar via föräldrarådet som är viktig i kvalitetsarbetet. Sen får jag ju också input genom alla fantastiska medarbetare jag har omkring mig på skolan. Tillsammans gör vi Kunskapsskolan bättre för varje år!

I år har vi kämpat extra mycket för att alla ska lära sig den digitala loggboken och vi kan se att de allra flesta nu uppskattar den och har tagit den till sig. Det finns stora fördelar med en loggbok i digital form även om det såklart finns de som föredrar den gamla pappersvarianten. Men om man ser hur väl integrerad den är i vår Kunskapsport med koppling till både uppgifter och strategistöd så är den digitala loggboken helt överlägsen.

Vi kan även se att vi behöver fortsätta arbeta med elevernas nöjdhet med PH-samtalen nästa år. Många elever är mycket nöjda med sina samtal men samtidigt finns det elever som har andra förväntningar på samtalen än vad lärarna har. Det är viktigt att alla lärare är tydliga med vad ett PH-samtal innebär och vad man kan förvänta sig. Det handlar ju till största delen om att följa upp studier och hitta framgångsrika strategier för att arbeta med skoluppgifterna.

Vad gäller trygghet och trivsel så kan vi se att vi tappat några procentenheter i elevenkäten på frågor om trivsel, studiero och trygghet. Samtidigt ser vi i föräldraenkäten att ni som föräldrar i högre utsträckning än tidigare upplever att era barn är trygga i skolan, att de har studiero och att ni rekommenderar skolan till andra.

Nu väntar ett par dagar efter att terminen är slut där vi alla som arbetar på skolan samlar oss kring de resultat vi har och den input vi fått för att skapa en ännu bättre skola till nästa läsår.

Tack för all feed-back!

Covid19-vaccin-loppet
Fredag 8 maj arrangerade vi covid19-vaccin-loppet. Eleverna skulle alla ta sig runt så många varv som möjligt på en 700 m lång bana. Alla elever hade möjlighet att skaffa sig sponsorer som skänkte en slant per varv som eleven kämpat runt banan. Alla pengarna gick till Karolinska institutets covid19-vaccin-forskning.
Totalt samlade vi in 75978 kronor!

Klädbytardag
I torsdags arrangerade Gröna rådet en klädbytardag på skolan. Det var mycket uppskattat och eleverna som lämnade in kläder hade även möjlighet att köpa fika. Alla intäkter från arrangemanget gick även de till covid19-vaccinforskningen på Karolinska vilket gör att tillsammans med covid19-vaccin-loppet så samlade vi in drygt 76000 kr.

Skolavslutningen
Skolan slutar onsdag 10 juni. Som säkert alla förstår så kommer vi inte kunna ha skolavslutning på vanligt sätt utifrån läget i världen med coronaviruset.

Elever i årskurs 4 - 8 har skolavslutning i sitt basgruppsrum klockan 8.45 till ca kl 10. Inga föräldrar eller besökare är välkomna.

Elever i årskurs 9 har skolavslutning och avslutningslunch klockan 11.00 till ca 13.30. Inga föräldrar eller besökare är välkomna. Observera att vi inte vill ha något stort kramkalas efter att eleverna slutat skolan utan ni som föräldrar måste hjälpa till att ta ansvar för att era barn efter att de slutat håller distans till andra och ser till att ingen trängsel uppstår.

Situationen till trots så försöker vi givetvis att skapa en minnesvärd skolavslutning för alla våra elever, både de som lämnar oss för att ta sig vidare mot gymnasiet och de som kommer åter efter sommaren.

Viktigt - hälsan går först!
Nu i slutet av terminen så vet jag att det är många elever som vill redovisa för att nå sina stegmål eller kursmål. Det brukar vara elever som kommer till skolan även om de känner sig hängiga bara för att redovisa. Nu är det är mycket viktigt att man stannar hemma om man inte är frisk. Det är alltså inte ok att komma till skolan om man känner sig hängig bara för att man behöver redovisa. Om det gäller en elev i årskurs 9 som inte är helt frisk så kontaktar eleven sin handledare och ämneslärare så hjälper de till med redovisning. Om man går i någon annan årskurs så kan man i värsta fall få redovisa nästa läsår istället. Hälsan går först, både för dig själv och dina medmänniskor - sprid inte smitta!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.