Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Välkommen till läsåret 2020/2021!
Nu är det snart dags att starta upp ett nytt läsår. Jag hoppas att ni alla har vilat upp er och laddat upp med ny energi för att ta sig an nya utmaningar under läsåret som kommer. På skolan arbetar vi för fullt med att förbereda inför terminen. Som vanligt tar vi emot cirka 120 nya elever i samband med terminsstarten. För att skolstarten ska bli så bra som möjligt kommer här lite information.

Skolstart läsår 2020/2021
Skolan börjar för alla elever fredag 14 augusti.

Elever i årskurs 4-6 går första dagen i skolan klockan 08.45 - 12.45, elever i årskurs 7-9 går första dagen i skolan klockan 10.45 - 14.15.

Lunch serveras redan första dagen.

Utvecklingssamtal och välkomstsamtal
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Kunskapsskolans centrala krisgrupp fattat beslut om att alla utvecklingssamtal och välkomstsamtal sker med föräldrar på distans. Alla vårdnadshavare har i juni fått en tid för utvecklingssamtal eller välkomstsamtal. Senast på måndag 10 augusti kommer alla elever och vårdnadshavare få en videokonferenslänk per mejl alternativt en kalenderinbjudan med inbjudan till Google Meet för den aktuella mötestiden. Du klickar på länken i god tid innan mötet och när handledare är redo så öppnar hen upp mötet och låter dig ansluta. Vi önskar att åtminstone en vårdnadshavare sitter tillsammans med sitt barn under samtalet. Om ni av någon anledning inte har möjlighet att delta i ett digitalt utvecklingssamtal ber jag er kontakta ert barns handledare och hitta en annan lösning.

Här finner du en länk till en film som förstelärare Daniel Fornell har gjort som guidar dig om du känner dig osäker på hur du gör. Känner du dig osäker på hur du gör efter att ha sett filmen kontakta ditt barns handledare.

https://www.loom.com/share/76f55757323e4cafad801d15516abc3a

Har du ett barn som redan går på Kunskapsskolan och inte har fått en inbjudan till utvecklingssamtal senast måndag 10 augusti måste du höra av dig till ditt barns handledare. Om du har ett barn som inte tidigare gått på Kunskapsskolan och inte har fått en inbjudan till välkomstsamtal senast måndag måste du höra av dig till koordinator Helena Sundbaum.

Schemaförändringar
Från måndag vecka 34, måndag 17 augusti, kommer alla elever börja klockan 9.00 istället för kl 8.45. Eftersom eleverna börjar en kvart senare än de vanligtvis gjort så kommer de också sluta en kvart senare, det vill säga klockan 14.20 i årskurs 4-5 respektive klockan 14.35 i årskurs 6-9. Anledningen till att vi skjutit på starttiden är att vi vill kunna ha 45 minuter PH-samtalstid på morgonen istället. Vi tror vi får bättre kvalité på samtalen under PH-tiden på morgonen och inte minst kommer eleverna i årskurs 6-9 som har ytterligare en PH-tid, när de inte har PH-samtal, lättare kunna få saker gjorda i skolan.

Med andra ord så kommer elever i årskurs 4-5 börja klockan 8.15 en dag i veckan, de andra dagarna klockan 9.00. Elever i årskurs 6-9 kommer börja kl 8.15 två dagar i veckan, de andra tre dagarna klockan 9.00. Avvikelser på grund av idrottslektioner kan förekomma för enstaka basgrupper.

Chromebooks till alla elever
Detta läsår blir det första läsåret där alla Kunskapsskolans elever från terminsstart får tillgång till en chromebook (dator) genom att Kunskapsskolan lånar ut en sådan till eleven.

Chromebooken är en värdesak som eleven har ett personligt ansvar för. En chromebook kostar ungefär 4000 kronor. Jag vill uppmana er elever och er föräldrar att prata om detta hemma. Om en chromebook hanteras ovarsamt och den till följd av detta behöver repareras så kommer skolan fakturera er lagningskostnaden. En chromebook ska låsas in i elevens skåp när den inte används, till exempel vid lunchrast, idrottslektioner och liknande.

En chromebook som vårdas väl och som inte går sönder gör att du som elev lyckas bättre i skolan! Kom ihåg att ladda chromebooken hemma så att du alltid är redo för en ny skoldag.

Ny skolmatsleverantör - viktigt om allergier
Vi har lämnat Närda som skolmatsleverantör. Från skolstarten så kommer vi istället få skolmat från restaurang Ryda. All information om skolmaten som den nya leverantören behöver har vi lämnat över för att de ska kunna laga rätt mat till alla våra elever. Är du osäker eller har frågor så mejla till kökschef Josefin Ericson, josefin.ericson@kunskapsskolan.se.

Skolbusskort
Ni som ansökt om skolbusskort bör ha fått dessa till skolstarten. Be ditt barn skriva namn på baksidan av kortet. Det underlättar när vi hittar borttappade kort.

Kalendarium för läsår 2020/2021
Hela kalendariet för läsåret ligger nu på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Välkommen till ett nytt läsår! Nu kör vi!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.