Ansök
Om oss

Informationsbrev corona - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman om hantering av covid-19

Kunskapsskolan Borås och covid-19 augusti 2020

Hej,

Nu har skolan börjat för eleverna på Kunskapsskolan Borås. Det innebär också att många elever möts igen efter ett långt sommarlov ifrån varandra. Riktlinjerna för hur vi ska hantera den pandemi som orsakas av coronaviruset har nu efter sommaren setts över och till viss del reviderats av den centrala krisgrupp Kunskapsskolan haft igång sedan mars när coronavirusets framfart gjorde sig gällande. Våra riktlinjer baserar sig på Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets- och Skolverkets rekommendationer. Helt klart är att vi på inget sätt kan släppa garden utan vi måste fortsatt ta det på största allvar.

På skolan har vi sedan första dagen noga poängterat vikten av att hålla distans, tvätta händerna och hosta eller nysa i armvecket. Under sommarlovet har vi sett över så att vi har tydlig skyltning för att elever ska komma ihåg att följa riktlinjerna men vi kräver också stort eget ansvar hos varje elev att försöka hålla avstånd. Vi kan se att många elever gör det bra men det är tyvärr vanligt att elever kramar om varandra eller är betydligt närmare varandra än vad de behöver vara. Vi på skolan upplyser med tydlighet vikten av att hålla distans men det är också mycket viktigt att du som vårdnadshavare är tydlig med dina förväntningar på ditt barn om att undvika kramar och närkontakt. Vi behöver hjälpas åt för att minska smittspridningen!

Kunskapsskolan Borås har till exempel:

  • tydlig skyltning på skolan om att följa rekommendationerna om att hålla distans, tvätta händerna och hosta eller nysa i armvecket.
  • skilda starttider för eleverna utifrån att de har PH-tider olika dagar
  • handsprit tillgänglig i samband med lunchservering
  • max antal elever per bord över stora delar av skolan, till exempel i matsalen

Kunskapsskolan Borås tar inte emot externa besök annat än i undantagsfall och då efter beslut av rektor. Det innebär att du som vårdnadshavare tyvärr inte kan komma till skolan annat än om det är överenskommet med medarbetare på skolan. Föräldramöten och föräldrarådsmöten kommer hållas digitalt under hösten.

Nytt efter sommaren
PRAO för elever i årskurs 8 vecka 37 kommer utgå då Kunskapsskolan inte kan ta det arbetsmiljöansvar som krävs på en extern arbetsplats på grund av covid-19.

Skolfotografering kommer ske utomhus under vecka 35.

Frånvaro
Är en elev hemma ska du som vårdnadshavare precis som vanligt sjukanmäla ditt barn via Skola24.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara coronavirus eller en vanlig förkylning. När man är symtomfri väntar man två dagar innan man återvänder till skolan.

Vi kommer att stötta de elever som är hemma i den utsträckning vi kan så att de inte halkar efter. Jag vill dock vara tydlig med att vi inte kan tillgodose elevernas utbildning fullständigt om de inte är i skolan. Det är först om regeringen och myndigheter beslutar att skolorna ska stänga som vi kommer att gå över till distansundervisning. Vi har inte möjlighet att bedriva vanlig undervisning i skolan och undervisning på distans samtidigt, eftersom det kräver för mycket tid av lärarna.

Sammanfattningsvis
Uppmana era barn att hålla avstånd!

Uppmana dem gärna också att cykla eller gå till skolan om det är möjligt. På så sätt minskar vi trängsel inom kollektivtrafiken i Borås.

Håll i och håll ut!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.