Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2020

Nu har vi kommit ett par veckor in i terminen. Eleverna är igång bra med sitt skolarbete och vi har lämnat skolfotografering och simning bakom oss och nu stundar veckor utifrån ordinarie schema. Nu gäller det att sätta grunden för det fortsatta arbetet i skolan.

Fokus på personliga handledningssamtal
Vi vill att alla elever ska lyckas nå så långt som möjligt hos oss på Kunskapsskolan. Vi vet att de personliga handledningssamtalen, PH-samtalen, är oerhört viktiga för att elever ska lyckas i skolan. Utifrån detta så fokuserar vi extra hårt nu i början av terminen på just PH-samtal. Vi vill att eleverna ska känna att de har nytta av PH-samtalen, att de får det stöd de behöver av sin handledare och att handledaren lyckas få eleven att tro på sig själv. Vi vill att alla elever ska känna att de får den ledning och coachning de behöver för att lyckas så bra som möjligt.

Läxhjälp
Måndag till torsdag klockan 14.35 - ca 16.00 erbjuder vi läxhjälp för alla skolans elever. Läxhjälpen håller till i matte-workshopen. Eleverna väljer själva vilket ämne de vill arbeta med och hur länge de vill stanna. Uppmana gärna ditt barn att stanna för att göra klart uppgifter så att de inte hamnar efter i sin planering. En elev som lyckas hålla sin planering blir mindre stressad och känslan av att lyckas i skolan är viktig.


Caféet
Under veckan planerar vi att öppna caféet. Vi kommer hålla öppet och servera frukost mellan klockan 7.30 - 8.45 och vi har öppet på eftermiddagen mellan klockan 14.25 - 15.00 där vi erbjuder dricka, smörgåsar, frukt och ibland smoothies eller toast. På morgonen köper man antingen ett klippkort med 10 frukostar för 180 kr eller så köper man en frukost för 20 kr. Man betalar helst med swish men kontanter går också bra.


Kommunikation med skolan
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Borås får du information om vad som händer från lite olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare.

Koordinator Helena Sundbaum finns här och kan svara på frågor som inte är ämnespecifika. Ni är också förstås välkomna att kontakta oss skolledare, Malin Sandbecker eller undertecknad. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Föräldraråd och föräldramöten
Som vanligt kommer jag att bjuda in till skolans engagerade föräldraråd dit vi gärna värvar nya krafter. Är du intresserad av att vara med så hör du av dig till mig. Syftet är att utveckla samarbetet mellan skola och hem, ge er möjlighet att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Vi träffas under fyra tillfällen varje läsår klockan 18.00-19.30 och de första träffarna kommer nu förstås att bli digitala, det första mötet hålls 5 oktober.

I höst ska vi också försöka genomföra digitala föräldramöten. Det känns förstås konstigt och tråkigt att inte ha möjlighet att ses men vi får anpassa oss utifrån rådande omständigheter. De första föräldramötena hålls under vecka 42. Mer information kommer ni få från de olika arbetslagen när det närmar sig.

Kalendarium för läsår 2020/2021
Hela kalendariet för läsåret ligger på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.