Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2020

Tiden går fort och nästa vecka har eleverna ett efterlängtat höstlov. Jag hoppas att alla elever under lovet får tid att fylla på med energi som sedan räcker fram till jullovet. Alla lärare har stämt av hur det går för alla elever nu fram till höstlovet. Några elever som ligger efter i sin terminsplanering har lite jobb att göra under lovet och andra kanske vill jobba lite för att ha ett litet försprång inför den sista perioden fram till jul. Oavsett hoppas jag att alla har möjlighet att njuta av ledigheten.


På skolan så har lärarna de senaste veckorna jobbat med uppföljning av elevernas mål och deras studier. Jag uppmanar dig att läsa i EDS tillsammans med ditt barn för att se om det finns rödmarkeringar som behöver åtgärdas eller andra kommentarer kring ditt barns studier som är värda att känna till för att ditt barn ska lyckas nå sina mål. Alla vårdnadshavare som har barn som riskerar att inte nå minst E kommer kontaktas av handledaren och också få ta del av en plan för att eleven ska nå minst E i betyg.

Jag vill i detta brev också slå ett slag för att läsa böcker under lovet. Läsning är en grundläggande färdighet som bygger upp vårt ordförråd och verkligen underlättar för att förstå andra ämnen, lyckas i sina studier och skapa bra förutsättningar in i vuxenvärlden. På skolan arbetar vi hela tiden för att ha ett skolbibliotek som uppmuntrar till läsning och som erbjuder både fysiska böcker men även ljudböcker. Via Kunskapsporten kan våra elever läsa e-böcker, lyssna på ljudböcker och låna fysiska böcker i vårt skolbibliotek.


Satsning på PH-samtal och personlig handledning
Från skolstarten och fram till lovet har vi satsat extra mycket på att få eleverna nöjda med sina PH-samtal. Alla handledare har diskuterat med sina basgrupper om förväntningar och även jobbat med detta på själva PH-samtalen. Det är mycket glädjande att se att det ger resultat. I den enkät vi lät eleverna svara på, som handlar om olika aspekter av upplevelsen av PH-samtalet och det stöd som handledaren ger i samband med samtalet, så svarar mer än 80% en 4:a eller 5:a på en femgradig skala.


Antagning, kö och informationsmöten
I december börjar vår antagning till nästa läsår. Köerna till skolan är långa och nu under hösten brukar de växa rejält varje vecka. Ett riktigt bra kvitto på att vi har ett gott rykte och ett stort förtroende hos föräldrar och barn.

På grund av rådande situation med coronavirus och covid-19 så kommer vi inte ha några fysiska informationsmöten. Vi hänvisar istället till vår hemsida där vi inom kort kommer publicera korta filmer där jag beskriver vår skola. Tipsa gärna intresserade om att titta på vår hemsida. Givetvis kan man som vanligt höra av sig till mig eller koordinator Helena Sundbaum om man har några frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: kunskapsskolan.se/boras


Kunskapsskolan förskoleklass till årskurs 3
Som flera av er säkert har hört så planerar vi för att kunna utöka vår verksamhet med förskoleklass till årskurs 3. Planen är att starta i augusti 2021. Kunskapsskolans ambition är att starta detta på flera orter framöver så därför håller Kunskapsskolan centralt på att ta fram ett anpassat koncept som passar yngre barn. Vi tar bland annat med oss våra erfarenheter från våra skolor från Indien där vi i flera år har arbetat med skolor som utgår från vårt koncept. I Indien kan barn börja Kunskapsskolan från 2,5 års ålder. Jag kommer informera mer om vår utökning i Borås när vi kommit lite längre i processen.

Nytt elevadministrationssystem
Under november byter Kunskapsskolan elevadministrationssystem. Tidigare i veckan ska du ha fått ett mejl med uppmaning om att logga in och kontrollera dina kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och din e-postadress. Det är mycket viktigt att du gör detta så att vi har rätt kontaktuppgifter till alla vårdnadshavare om vi behöver få tag i er av en eller annan orsak. Du som har ett BankID kan fram till och med 4 november logga in via https://sms.schoolsoft.se/kunskap. För vidare instruktioner se tidigare skickat mejl.

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.