Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

December 2020

Rektorsbrev december 2020

Nu är terminen slut och alla elever har gått hem för julledighet. En synnerligen välförtjänt sådan. Det har verkligen varit en annorlunda hösttermin med tanke på den pandemi som omger oss. Jag hoppas att alla får lugna och sköna dagar att vila upp sig även om jul- och nyårsfirandet inte blir som vanligt. Vilka utmaningar som vårterminen för med sig återstår att se. Vi kan ändå vara helt säkra på att vi kommer få leva med försiktighetsåtgärder även under vårterminen. Men vi kämpar ändå på och vi som jobbar på skolan lämnar nu också för en skön ledighet för att ladda batterierna och åter stå redo i januari när skolan börjar igen.


Terminen som gått
Den här terminen har verkligen präglats av coronavirusets framfart. När höstterminen inleddes hoppades vi alla att den lägre nivå av sjukdomsfall som sommaren fört med sig skulle kvarstå men lagom till höstlovet insåg vi alla att så var inte fallet. Från höstlovet och framåt blev vi utmanade på många sätt men främst genom att många i personalen var hemma med symtom eller blev sjuka. Även ett fåtal elever blev sjuka. Vi fick gå över till ett halvdagsschema för årskurs 6-9 under en dryg vecka för att därigenom säkra att alla elever skulle få undervisning.

Under första halvan av terminen jobbade vi hårt för att öka elevernas nöjdhet med PH-samtal och handledning. Det var glädjande att se att i den uppföljningsenkät vi gjorde inför höstlovet så hade mer än 80% av eleverna svarat 4 eller 5 på en femgradig skala att de upplever att:

Min personliga handledare ger mig ett bra stöd kring mina studier och min skolsituation

Min personliga handledare utformar PH-samtalen utifrån mina behov

Min personliga handledare låter mig inte ge upp när det är svårt

Min personliga handledare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete

Efter höstlovet påbörjade vi arbetet med trygghet och trivsel som bland annat innefattar hur vi pratar och uttrycker oss. Vi utgår från Borås stads projekt “En kommun fri från våld”. Detta arbete kommer fortgå under vårterminen.

Studiemässigt kan vi se att eleverna har kämpat på bra med sina studier under terminen. I dagarna har eleverna fått reda på sina betyg då de haft betygssamtal. Syftet med betygssamtalet är att eleverna ska få upp ögonen för vad de åstadkommit, en motivering till det betyg de fått men också vägledning till hur de ska arbeta vidare nästa termin. Alla elever får ett digitalt dokument där de förbereder sig och där betyg och slutmålsrekommendation kommer fyllas i. Sätt dig gärna med ditt barn och gå igenom denna och börja fundera kring lämpliga mål tillsammans innan ni ansluter till utvecklingssamtalet. Då är alla väl förberedda inför samtalet.
För eleverna i årskurs 4 och för ett flertal elever i årskurs 6 väntar betyg för första gången. Eftersom alla ännu inte läst alla ämnen så kommer de inte få betyg i alla ämnen. Mer information om detta får ni som är berörda i separat följebrev till betygen.

I terminsbetygen ska en sammanställning av elevernas ogiltiga frånvaro under terminen presenteras. På grund av ett administrativt fel i vårt nya elevadministrationssystem kommer vi i år inte få till den ogiltiga frånvaron på terminsbetygen. Denna kommer istället presenteras för er vårdnadshavare och elever på utvecklingssamtalet i januari.

Vårterminen 2021

Nationella proven är inställda
I måndags gick Skolverket ut med att resterande delar av de nationella proven för årskurs 6 och 9 är inställda. Exakt vad de innebär för våra elever är ännu inte helt klart och ämneslärarna kommer efter lovet se över om det finns delar av elevernas förmågor i ämnet som de behöver få mer kunskap om. Det kan bli aktuellt med mindre prov för att få denna kunskap men omfattande prov liknande de nationella proven kommer inte hållas.


Riktlinjer för corona fortlöper - håll i håll ut
Utifrån rådande smittläge så kommer vi fortsatt behålla de riktlinjer som vi har idag. Vi kan tyvärr se i Borås att antalet smittade ökar nu och hur det blir efter helgerna återstår att se. Utifrån detta så förlänger vi riktlinjen att föräldrar eller andra utomstående inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor. Det innebär också att utvecklingssamtal, möten med föräldrar och andra externa parter fortsatt kommer hållas digitalt. Vi kommer inte heller arrangera skidfriluftsdag får årskurs 9 i Isaberg vilket vi annars haft som tradition i februari.

Utvecklingssamtal digitalt via Meet
Nästa läsår inleds med utvecklingssamtal 7-8 januari. Utvecklingssamtalen kommer hållas digitalt via Google Meet på samma sätt som i början av höstterminen. Ni kommer få en inbjudan till samtal via mejl. Som jag skrev ovan är det bra om ni är förberedda och har tittat igenom det betygssamtalsdokument som era barn har där man bland annat kan utläsa vilka målrekommendationer som ämneslärarna satt upp.

Kunskapsskolan startar förskoleklass till årskurs 3
Vi har nu öppnat våra köer till förskoleklass till årskurs 3 som vi hoppas kunna starta i augusti 2021. Vi inväntar ännu bygglov men intresset är stort. Det står redan många i kö och vi får många frågor via både telefon och mejl. Alla ritningar, möbelritningar, osv är klara och det ser ut att kunna bli riktigt bra. Mer information om detta finns på vår hemsida.

Starttider nästa läsår
Nästa läsår inleds med utvecklingssamtal 7-8 januari.

Måndag 11 januari börjar skolan. Skoldagen startar kl 9.00 och slutar samma tider som vanligt. Vi kommer ha PH-samtal som vanligt under veckan.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen, kunskapsskolan.se/boras

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.