Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 8 januari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Borås den 8 januari 2021

Information till elever och vårdnadshavare

Idag fattade regeringen beslut om att alla Sveriges högstadieskolor ska kunna fatta beslut om att arbeta helt eller delvis på distans. Detta som ett led i att kunna hålla alla högstadieskolor öppna samtidigt som det minskar trängsel på skolor och i kollektivtrafiken och därigenom minskar smittspridning. Smittskydd Västra Götaland har rekommenderat högstadieskolorna i regionen att arbeta helt på distans fram till 24 januari. Vi vill följa de rekommendationer som Smittskydd Västra Götaland ger och därför kommer de två första veckorna på terminen se ut enligt nedan:

Elever i årskurs 4 och 5 går i skolan precis som vanligt under vecka 2 och 3.

Måndag vecka 2 (11/1) för årskurs 6-9
Årskurs 6 har en basgruppsdag på skolan. Eleverna börjar som vanligt och slutar klockan 12.00 (klockan 12.30 för de som har PH-samtal).

Årskurs 7 - 9 har en digital basgruppsdag via Google Meet. Eleverna börjar klockan 9.00 och slutar klockan 12.00 (klockan 12.30 för de som har PH-samtal). Eleverna erbjuds komma till skolan efter klockan 12.00 för att äta skollunch.

Tisdag vecka 2 till fredag vecka 3 (12/1-22/1) för årskurs 6
Elever i årskurs 6 går i skolan som vanligt.

Tisdag vecka 2 till fredag vecka 3 (12/1-22/1) för årskurs 7-9
Elever i årskurs 7 - 9 får distans-/fjärrundervisning fram till 24 januari. Varje dag inleds klockan 9.00 med basgruppssamling via Google Meet. Eleverna i årskurs 7-9 kommer följa sitt schema och bland annat gå på KP via Google Meet. PH-samtalen hålls samma tid som vanligt men via Google Meet.

De elever i årskurs 9 som har slöjd ska komma till skolan för att delta i slöjdundervisning.

Om det finns särskilda skäl får elever i årskurs 7-9 komma till skolan. Kontakta rektor per mejl om ditt barn av någon anledning behöver vara på plats i skolan.

Alla elever erbjuds skollunch varje dag. För att underlätta vår matplanering är vi tacksamma om du anger om ditt barn vill äta på skolan eller inte eller om du vill hämta en matlåda till ditt barn. Elever som äter på skolan äter under sin schemalagda lunchtid. Utlämning av lunch sker till eleven på elevens lunchtid alternativt till vårdnadshavare mellan klockan 15.00 och 16.00 varje vardag utanför skolan. Fyll i nedanstående formulär senast söndag 10/1 för att boka skollunch.

Formulär skollunch

Skolans övergripande riktlinje för elever som är på plats i skolans lokaler enligt ovan
Är eleven frisk och symtomfri är eleven välkommen till skolan. Känner eleven sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig via Skola24 och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara Covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i 48 timmar.

Om man har en konstaterad Covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet och följa vårdens instruktioner. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig frisk. Om du har generella frågor om covid-19 kan du kontakta 113 13, om du har frågor gällande symtom kan du kontakta 1177.

Om man har konstaterad Covid-19-infektion i familjen ska eleven stanna hemma i enlighet med Smittskydd Västra Götalands riktlinjer.

Meddela gärna rektor om ditt barn har testats positiv för Covid-19 med uppgifter om när eleven hade första symtom och när eleven fick bekräftat positiv Covid-19-infektion. Detta för att underlätta smittspårning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Björn Nyman
Rektor
Kunskapsskolan Borås
bjorn.nyman@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.