Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 15 januari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Borås den 15 januari 2021

Nu har våra elever i årskurs 7 - 9 studerat hemifrån sin första vecka. Nästa vecka fortsätter på samma sätt. I slutet av nästa vecka kommer ni få information om hur vi fortsätter. För mig är det mycket viktigt att hålla koll på smittläget på skolan för att kunna fatta rätt beslut om fortsättningen. Jag uppmanar er föräldrar att höra av er till mig om ert barn testat positiv för covid-19. Detta gäller oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Jag är mån om att fatta beslut som är rätt utifrån både elevernas bästa samt smittspridningsläget.

Nästa vecka fortsätter på samma sätt som denna vecka:

Elever i årskurs 4 och 5 går i skolan precis som vanligt under vecka 2 och 3.

Vecka 3 (18/1-22/1) för årskurs 6
Elever i årskurs 6 går i skolan som vanligt.

Vecka 3 (18/1-22/1) för årskurs 7-9
Elever i årskurs 7 - 9 får distans-/fjärrundervisning fram till 24 januari. Varje dag inleds klockan 09.00 med basgruppssamling via Google Meet. Eleverna i årskurs 7-9 kommer följa sitt schema och bland annat gå på KP via Google Meet. Workshop hålls via Google Chat-rum. PH-samtalen hålls samma tid som vanligt men via Google Meet.

De elever i årskurs 9 som har slöjd ska komma till skolan för att delta i slöjdundervisning.

Skolans övergripande riktlinje för elever som är på plats i skolans lokaler enligt ovan
Är eleven frisk och symtomfri är eleven välkommen till skolan. Känner eleven sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig via Skola24 och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara Covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i 48 timmar.

Om man har en konstaterad Covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet och följa vårdens instruktioner. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig frisk. Om du har generella frågor om covid-19 kan du kontakta 113 13, om du har frågor gällande symtom kan du kontakta 1177.

Om man har konstaterad Covid-19-infektion i familjen ska eleven stanna hemma i enlighet med Smittskydd Västra Götalands riktlinjer.

Meddela rektor om ditt barn har testats positiv för Covid-19 med uppgifter om när eleven hade första symtom och när eleven fick bekräftat positiv Covid-19-infektion. Detta för att underlätta smittspårning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Björn Nyman
Rektor
Kunskapsskolan Borås
bjorn.nyman@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.