Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 21 januari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Information till elever och vårdnadshavare

Nu har våra elever i årskurs 7 - 9 studerat hemifrån i snart två veckor. Från måndag ska alla elever komma till skolan igen.

Smittskyddet kom med en ny skrivelse i måndags där de inte längre uppmanar till generell distansundervisning efter 24 januari. I deras nya skrivelse uppmanar de istället till minskad trängsel och nämner att partiell distansundervisning kan vara ett sätt att minska trängsel. Folkhälsomyndigheten kom även igår med ny information där de bland annat poängterar att distansundervisning kan inverka negativt för eleven och att det blir tydligare ju yngre de är. Regeringen var också tydliga i samband med beslutet om högstadieskolors möjlighet till distansundervisning att elever i första hand ska vara i skolan. Jag har diskuterat med olika parter, bland annat Smittskydd Västra Götaland och vår huvudman, utifrån det har jag nu fattat beslut om hur vi fortsätter från vecka 4.

Jag och Kunskapsskolan centralt utgår från följande i beslutet kring vecka 4 och framåt:

Skolan har ett uppdrag där varje elev ska lyckas nå så långt som möjligt och få bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

För en elev finns en rad skyddsfaktorer att ta hänsyn till för att ett barn ska må bra. Det gäller till exempel att de får mat (skollunch), att de har rutiner för dagen, att de får röra på sig varje dag (åtminstone fram och tillbaka till skolan), att de mår bra av att vara del i en fysisk social samvaro med kompisar, att de mår bra av att träffa vuxna i skolan.

Jag tror att det är mindre bra att man fattar nya beslut i korta intervall utan att det istället är bättre för våra elever och verksamheten i stort att vi fattar beslut som gäller över tid. Vad säger att det skulle vara någon skillnad efter till exempel sportlovet?

Vi tar inte ansvar för trängsel i kollektivtrafiken. Det får kollektivtrafiken själva göra, det är inte vårt uppdrag.

Utifrån mitt samtal med Smittskydd Västra Götaland så framgår det tydligt att de har stor förståelse för att vi inte kan undvika trängsel i skolan, men att vi ska försöka göra vad vi kan. Till exempel kanske man kan glesa ut vid skoldagens start och slut, vid luncher, raster och man kan också se över så att eleverna inte möter så många andra.

Från och med måndag ska alla elever komma till skolan.
För att minska trängsel och för att försöka få eleverna att möta färre elever så kommer:

  • Årskurs 4-5 gå i skolan som vanligt.
  • Årskurs 6 och 8 följa sitt schema precis som vanligt (möjligen med en anpassning av lunchtider).
  • Årskurs 7 och 9 börjar skolan en halvtimme tidigare (klockan 08.30) och slutar en halvtimme tidigare

Eleverna i årskurs 6 och 8 arbetar på våningsplan 4, eleverna i årskurs 7 och 9 på våningsplan 3.

Eleverna kommer då träffas i sin basgrupp, i sin kp-grupp, id-grupp och de kommer träffas i de kompiskonstellationer inom årskursen som de ändå kommer göra. Kompis- konstellationerna kommer alltså skapa små grupper i den stora gruppen.

Sammantaget gör en förskjutning av start- och sluttider och en uppdelning på skolan att eleverna kommer möta färre elever.

Vi fortsätter med digitala workshoplistor som vi gjort för årskurs 7-9 under vecka 2 och 3. Fördelen med detta är att eleverna inte behöver röra sig på skolan lika mycket som idag, de behöver inte heller dela samma penna för att skriva upp sig. Om eleven är förkyld och inte får vara i skolan kan eleven ändå få hjälp i workshop och om lärare är hemma förkylda men ändå arbetsföra så kan de ändå hjälpa elever i skolan.

Smittspridningsmässigt så är det fortfarande så att barn inte driver smitta i någon större utsträckning. För medarbetare är det fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra och att inte möta enskild individ under för lång tid.

Vad kan du bidra med som förälder?
Uppmana ditt barn att klä sig så att alla elever kan vara ute på rasten.

Respektera skoltiderna och låt inte elever komma tidigare än nödvändigt. Elever i årskurs 6 och 8 är välkomna till skolan från klockan 08.40. Elever ska inte stanna kvar på skolan efter att de slutat om de inte deltar i av skolan anordnad aktivitet som till exempel Klubben, läxhjälp, etcetera.

Prata med ditt barn om vikten av att hålla avstånd på fritiden, att undvika att träffa äldre som riskerar att bli svårt sjuka, att tvätta händerna ofta.

Skolans övergripande riktlinje
Är eleven frisk och symtomfri är eleven välkommen till skolan. Känner eleven sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig via Skola24 och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara Covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i 48 timmar.

Om man har en konstaterad Covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet och följa vårdens instruktioner. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig frisk. Om du har generella frågor om covid-19 kan du kontakta 113 13, om du har frågor gällande symtom kan du kontakta 1177.

Om man har konstaterad Covid-19-infektion i familjen ska eleven stanna hemma i enlighet med Smittskydd Västra Götalands riktlinjer.

Jag uppmanar er föräldrar att höra av er till mig om ert barn testat positiv för covid-19. Detta gäller oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Detta för att underlätta smittspårning. Jag är också mån om att ha god överblick över smittspridningsläget på skolan.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Björn Nyman
Rektor
Kunskapsskolan Borås
bjorn.nyman@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.