Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Nu har de första veckorna passerat av vårterminen. Det blev en annorlunda terminsstart med två veckors distansundervisning för våra elever i årskurs 7-9. Sedan två veckor tillbaka är alla elever tillbaka men med olika anpassningar för att försöka möta myndigheternas krav. Snart är det dags för vårens första lov, sportlovet, som jag hoppas vi får avnjuta med både massor av snö och sol.

Anpassningar utifrån corona - håll i håll ut
Undervisningen bedrivs med alla elever på plats i skolan samtidigt som vi gör allt vi kan för att undvika smittspridning på skolan. Bland annat så håller vi två årskurser per våningsplan, justerade start och sluttider av skoldagen, utdragna lunchtider, med mera. Det innebär givetvis en skillnad för både medarbetare och elever när vi förändrar och vi är måna om att det blir så bra som möjligt med studiero, hjälp i workshop och så vidare. Vi följer kontinuerligt upp verksamheten och gör anpassningar för att allt ska flyta på så bra som möjligt. Det är ytterst få som bekräftats positiva för covid-19 i dagsläget.

Utifrån rådande smittläge så kommer vi fortsatt behålla de riktlinjer som vi har idag. Det innebär till exempel att föräldrar eller andra utomstående fortsatt inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor. Det innebär också att möten med föräldrar och andra externa parter fortsatt kommer hållas digitalt.

Fortsätt hör av er till rektor om ditt barn testar för covid-19 så att vi kan fortsätta ha en bra överblick över smittläget på skolan och göra rätt anpassningar och åtgärder.

Kunskapsskolan startar förskoleklass till årskurs 3
Vi har nu beviljats bygglov för våra lokaler för förskoleklass till årskurs 3. Nu väntar ett intensivt arbete för att bli klara i tid. Alla ritningar, möbelritningar och så vidare är klara och det ser ut att kunna bli riktigt bra. Köerna öppnades i slutet av höstterminen och intresset är stort, större än vi vågat hoppas. Under denna vecka har de första antagningsbeskeden skickats ut och nu väntar vi med spänning på att se hur många som väljer att låta sina barn börja hos oss.

Skolinspektionens skolenkät
Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten fram till 1 mars 2021. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/ZPyYh6. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden ZPyYh6.

Kalendarium för vårterminen
På vår hemsida hittar du kalendarium för vårterminen, kunskapsskolan.se/boras

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.