Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 26 februari - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Information till elever och vårdnadshavare

Nu har vi snart tagit oss igenom vecka 8 som enligt Smittskydd Västra Götaland var att betrakta som en karantänsvecka efter sportlovets resande. Jag har inte fått några rapporter från föräldrar om smittade elever under veckan vilket jag tolkar som att våra elever har klarat sig undan smitta under sitt sportlov. Jag och alla ni inser såklart att det kan svänga snabbt och vi behöver vara beredda på att det snabbt kan komma nya riktlinjer och anpassningar framöver.

Som jag skrev tidigare i veckan har vi under sportlovet arbetat med att ytterligare förbättra arbetssituationen för både elever och medarbetare utifrån de anpassningar vi gjort. Vi kommer nu att köra igång skolan utifrån samma schemaupplägg som vi hade före sportlovet med ett undantag - den extra PH-tiden som elever har under veckan (vissa har idrott under denna tid) kommer eleverna i årskurs 7-9 få göra hemma. Denna tid är att anse som workshoptid där eleven arbetar med uppgifter som man kommit överens om tillsammans med sin handledare. Genom att göra på detta sätt minskar vi andelen elever från olika årskurser som möts i samband med hemresan från skolan.

Från vecka 9 gäller följande (samma som före sportlovet):
För att minska trängsel och för att försöka få eleverna att möta färre elever så kommer:

  • Årskurs 4-5 gå i skolan som vanligt.
  • Årskurs 6 och 8 följer sitt schema med starttid klockan 09.00 (undantaget PH-samtalsdagen)
  • Årskurs 7 och 9 börjar skolan klockan 08.30 (undantaget PH-samtalsdagen)
  • Elever i årskurs 7-9 gör sin extra PH-tid hemma - nytt från vecka 9

Eleverna i årskurs 6 och 8 arbetar på våningsplan 4, eleverna i årskurs 7 och 9 på våningsplan 3.

Eleverna kommer då träffas i sin basgrupp, i sin kp-grupp, id-grupp och de kommer träffas i de kompiskonstellationer inom årskursen som de ändå kommer göra. Kompis- konstellationerna kommer alltså skapa små grupper i den stora gruppen.

Sammantaget gör en förskjutning av start- och sluttider och en uppdelning på skolan att eleverna kommer möta färre elever.

Vi fortsätter med digitala workshoplistor som vi gjort för årskurs 7-9 under vecka 2 och 3. Fördelen med detta är att eleverna inte behöver röra sig på skolan lika mycket som idag, de behöver inte heller dela samma penna för att skriva upp sig. Om lärare är hemma förkylda men ändå arbetsföra så kan de ändå hjälpa elever i skolan.

Smittspridningsmässigt så är det fortfarande så att barn inte driver smitta i någon större utsträckning. För medarbetare är det fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra och att inte möta enskild individ under för lång tid.

Vad kan du bidra med som förälder?
Uppmana ditt barn att vara ute på rasten.

Respektera skoltiderna och låt inte elever komma tidigare än nödvändigt. Elever i årskurs 6 och 8 är välkomna till skolan från klockan 08.40. Elever ska inte stanna kvar på skolan efter att de slutat om de inte deltar i av skolan anordnad aktivitet som till exempel Klubben, läxhjälp, etcetera. De särskilda överenskommelser som gällde före lovet gäller nu också.

Prata med ditt barn om vikten av att hålla avstånd på fritiden, att undvika att träffa äldre som riskerar att bli svårt sjuka, att tvätta händerna ofta.

Skolans övergripande riktlinje
Är eleven frisk och symtomfri är eleven välkommen till skolan. Känner eleven sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig via Skola24 och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid en vanlig förkylning är man välkommen tillbaka till skolan när man har varit symtomfri i 48 timmar.

Om man har en konstaterad covid-19-infektion ska man stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet och följa vårdens instruktioner. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig frisk. Om du har generella frågor om covid-19 kan du kontakta 113 13, om du har frågor gällande symtom kan du kontakta 1177.

Om man har konstaterad covid-19-infektion i familjen ska eleven stanna hemma i enlighet med Smittskydd Västra Götalands riktlinjer.

Jag uppmanar er föräldrar att höra av er till mig om ert barn testat positiv för covid-19. Detta gäller oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Detta för att underlätta smittspårningen. Jag är också mån om att ha god överblick över smittspridningsläget på skolan.

Har du vistats utomlands under ledighet så gäller specifika rekommendationer som du tar del av via Folkhälsomyndigheten.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Björn Nyman
Rektor
Kunskapsskolan Borås
bjorn.nyman@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.