Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 4 mars - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars 2021

Nu har sportlovet passerat och vi har kommit in i mars månad. Det svänger snabbt i samhället och i skolans värld med rekommendationer som snabbt kan kasta om vår verksamhet. Det blev vi ju varse under vecka 8. Nu hoppas vi på att kunna fortsätta på samma sätt som nu under en tid framöver. För alla våra barns skull så är jag övertygad om att det bästa är att de är i skolan, får lära sig nya saker, må bra, röra på sig och få utvecklas socialt.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Föräldrainloggning till Kunskapsporten
Nu lanserar Kunskapsskolan möjligheten för dig som vårdnadshavare att logga in på Kunskapsporten för att ta del av bland annat ditt barns loggbok, terminsplan, mål och arbetsuppgifter. Syftet är att skapa en smidig kontaktväg mellan skolan och hemmet, där all viktig information om ditt barns skolgång finns samlad och lätt går att hitta. Observera att du i dagsläget endast kan logga in med BankID.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
  3. Klart!

På sidan du som förälder/vårdnadshavare först kommer till i Kunskapsporten finns tips för att komma igång. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för.

Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn. Tove Johnsson på Kunskapsskolans huvudkontor (tove.johnsson@kunskapsskolan.se) svarar på frågor och tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar.

Föräldraråd
På måndag 8 mars klockan 18.00 är det åter dags för föräldrarådsmöte. Mötet kommer hållas digitalt via Google Meet. Om du är intresserad av att vara med i föräldrarådet och vara med på mötet så kontaktar du rektor Björn Nyman via mejl så kommer du få en länk till mötet.

Hämta och lämna barn
I dessa tider är det fler än vanligt som hämtar och lämnar sina barn med bil. Jag vill påminna om att det inte är tillåtet att köra in på parkeringarna framför skolan för att lämna och hämta barn. Släpp av ditt barn utanför idrottshallen alternativt på gatan på gaveln till skolan. Jag är tacksam om ni respekterar detta för våra barns säkerhet och för våra grannars trivsel.

Skolskjuts läsår 21/22
Nu har du möjlighet att ansöka om skolskjuts (skolbusskort) för ditt barn inför nästa läsår. Tänk på att du behöver göra detta för varje nytt läsår som ditt barn går i grundskolan. Sista dag att ansöka är 15 april. Du ansöker via Borås stads hemsida, boras.se/skolskjuts. Detta gäller barn som är folkbokförda i Borås kommun.

Kunskapsskolan startar förskoleklass till årskurs 3
Nu när vi har vi fått beviljat bygglov så går arbetet fort framåt att bygga om före detta Militärpalatset till skola för årskurs F - 3. Rivningsarbetet invändigt är snart klart och vi kan börja sätta upp väggar, dra ny el och ventilation. Arbetet fortgår enligt plan och vi kommer vara klara med ombyggnationen i god tid. Vi har i dagsläget cirka 100 elever antagna och flera nya ställer sig i kö varje vecka. Vi fortsätter vår antagning och hoppas kunna ta emot alla som önskar börja hos oss. Vi har också börjat processen med att anställa nya medarbetare. Vi kan se ett stort intresse för att arbeta hos oss. Det känns mycket spännande och roligt att från hösten kunna erbjuda barn i Borås att gå på Kunskapsskolan från förskoleklass till årskurs 9.

Anpassningar utifrån corona - håll i, håll ut
Undervisningen bedrivs med alla elever på plats i skolan samtidigt som vi gör allt vi kan för att undvika smittspridning på skolan. Bland annat så håller vi två årskurser per våningsplan, vi har justerade start och sluttider av skoldagen, utdragna lunchtider, med mera. Det innebär givetvis en skillnad för både medarbetare och elever när vi förändrar och vi är måna om att det blir så bra som möjligt med studiero, hjälp i workshop och så vidare. Vi följer kontinuerligt upp verksamheten och gör anpassningar för att allt ska flyta på så bra som möjligt. Det är få elever som bekräftats positiva för covid-19 i dagsläget.

Utifrån rådande smittläge så kommer vi fortsatt behålla de riktlinjer som vi har idag. Det innebär till exempel att föräldrar eller andra utomstående fortsatt inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor. Det innebär också att möten med föräldrar och andra externa parter fortsatt kommer hållas digitalt.

Fortsätt hör av er till rektor om ditt barn testar för covid-19 så att vi kan fortsätta ha en bra överblick över smittläget på skolan och göra rätt anpassningar och åtgärder.

Skolinspektionens skolenkät
I förra rektorsbrevet informerade jag om Skolinspektionens skolenkät. Har du som förälder ännu inte svarat på den har du fram till 8 mars på dig att svara. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben.

Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/ZPyYh6. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden ZPyYh6.

Kalendarium för läsår 21/22
För elever i årskurs 4-9 kommer vi hålla utvecklingssamtal 16-17 augusti och skolstart 18 augusti. Höstterminen slutar 22 december. Vårterminen börjar sedan med utvecklingssamtal 7 och 10 januari med skolstart 11 januari. Vårterminen slutar 10 juni. Mer information om nästa läsår finns på vår hemsida.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.