Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2021

Nu har nyligen några extra lediga dagar passerat och jag hoppas att alla kunnat fylla på energi för att orka hålla tempot uppe ända fram till sommarlovet. Nu väntar en period för eleverna med att slutföra sina arbetsuppgifter och för lärarna med utvärdering och betygssättning. Samtidigt planerar vi för fullt för nästa läsår på skolan. Ett läsår som vi hoppas kan återgå mer till det normala igen. Men fram till dess håller vi i och håller ut!

Enkätresultat
I årets elevenkäter kan vi se att vi lyckas något bättre än föregående läsår. Vi minskar något inom vissa områden som till exempel studiero och hur lätt det är att hitta lärare vilket kanske också är helt naturligt utifrån de anpassningar vi tvingats till utifrån rådande pandemi samtidigt som vi ökar gällande elevernas nöjdhet med lärarna och den personliga handledningen.

Årets föräldraenkäter följer elevernas upplevelse av skolan och man är än mer nöjd med skolan detta läsår. Man är än mer nöjd med lärarnas arbete, man tycker är lärarna är bättre på att skapa ordning och reda och man tycker att lärarna blivit bättre som personliga handledare. Vi kan se en liten minskning av föräldrarnas upplevelse av att barnet är tryggt i skolan. Kanske kan även det härledas till pandemin?

Vi fortsätter nu arbetet med att analysera dessa resultat både i basgrupperna men också i föräldrarådet. Vill du som förälder ge oss återkoppling, både positiv och sådant som vi kan förbättra så är du alltid välkommen att höra av dig till mig.

Byta skåp
På onsdag när eleverna är lediga kommer vi byta ut alla små skåp i kapprummet på plan 2. De skåp som idag är tredelade kommer bytas mot tvådelade skåp. Vi kommer samtidigt ta bort de klädhängare som finns kvar. På detta sätt kommer vi få lite mer utrymme i det sista kapprummet. För elever som har små skåp så gäller att de måste tömma sitt skåp när de går hem på tisdagen. Sakerna kan förvaras i basgruppsrummet. Alla skåp som inte töms kommer vi behöva klippa upp för att kunna flytta bort dem.

Årskurs 9
Årets sista veckor blir annorlunda för eleverna i årskurs 9. PRAO är inställt och vi kommer istället arbeta med arbetslivsorienterande uppgifter. Den traditionsenliga avslutningsmiddagen ersätts med en avslutningslunch på skolavslutningsdagen på samma sätt som förra året. Till skolavslutningen får endast eleven komma. Vi hoppas att de sista veckorna blir minnesvärda trots att vi tvingas till en del anpassningar för våra nior.

Skolavslutning
Skolavslutningen hålls fredag 11 juni. Alla elever börjar som de gjort under denna termin, det vill säga årskurs 7 klockan 08.30 och årskurs 4,5,6 och 8 klockan 09.00, förutom årskurs 9 som börjar kl 11.00. Själva avslutningsdagen går eleverna cirka 1,5 timme i skolan. Inga föräldrar tillåts vara med på grund av pandemin.

Personal läsår 2122 utöver F-3
Sofia, Noor och Anton kommer tillbaka efter föräldraledighet. Emelie Carlberg, Elina och Azra kommer vara föräldralediga. Två nya matte-lärare är anställda och börjar i augusti. En ny specialpedagog kommer rekryteras efter Susanne som kommer sluta till sommaren. Fördelning av lärare återkommer jag till i kommande rektorsbrev.

Anpassningar utifrån corona - håll i, håll ut
Undervisningen bedrivs med alla elever på plats i skolan samtidigt som vi gör allt vi kan för att undvika smittspridning på skolan. Bland annat så håller vi två årskurser per våningsplan, vi har justerade start och sluttider av skoldagen, utdragna lunchtider, med mera. Det är få elever som bekräftats positiva för covid-19 i dagsläget.

Fortsätt höra av er till rektor om ert barn testar för covid-19 så att vi kan fortsätta ha en bra överblick över smittläget på skolan och göra rätt anpassningar och åtgärder.

Jag vill påminna om de starttider som gäller. Det är viktigt att ni inte låter era barn komma tidigare än nödvändigt. Elever i årskurs 6 och 8 är välkomna till skolan från klockan 08.40. Elever ska inte stanna kvar på skolan efter att de slutat om de inte deltar i av skolan anordnad aktivitet som till exempel Klubben, läxhjälp, etcetera. De särskilda överenskommelser som gällde före ledigheten gäller nu också.

Prata med ditt barn om vikten av att hålla avstånd på fritiden, att undvika att träffa äldre som riskerar att bli svårt sjuka, att tvätta händerna ofta och stanna hemma om man känner sig hängig/har symtom.

Utifrån rådande smittläge så kommer vi fortsatt behålla de riktlinjer som vi har idag. Det innebär till exempel att föräldrar eller andra utomstående fortsatt inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor. Det innebär också att möten med föräldrar och andra externa parter fortsatt kommer hållas digitalt.

Kunskapsskolan startar förskoleklass till årskurs 3
Förra veckan träffades all personal som kommer arbeta med förskoleklass till årskurs 3 tillsammans för första gången. Det var verkligen roligt att se alla och prata tillsammans om den blivande verksamheten. Skolbygget flyter på enligt plan och det är roligt att se hur skolan växer fram. Det ska verkligen bli spännande i augusti när allt startar upp.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.