Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Välkommen till läsåret 2021/2022!
Nu är det snart dags att starta upp ett nytt läsår. Just den här läsårsstarten är extra spännande då vi tar emot 118 nya elever i förskoleklass till årskurs 3 utöver de cirka 120 elever som börjar hos oss i årskurs 4, 6 och basgrupp 7.6. Det ska bli mycket spännande att följa denna nya verksamhet i helt nya lokaler i före detta Militärpalatset. Jag hoppas att alla elever, både nya och gamla, har vilat upp sig och laddat upp med ny energi för att ta sig an nya utmaningar under läsåret som kommer.

Skolstart läsår 2021/2022
Skolan börjar för alla elever onsdag 18 augusti.

Elever i årskurs F-3 går i skolan klockan 08.15-13.15, årskurs 4-6 går första dagen i skolan klockan 09.00 - 12.40, elever i årskurs 7-9 går första dagen i skolan klockan 10.45 - 14.30.

Lunch serveras redan första dagen.


Fritidshem F - årskurs 3
Vårdnadshavare till elever i F-3 som har barn på fritids har fått ett separat brev från lärarna i fritidshemmet. I detta brev finns viktig information bland annat kring rutiner kring hämtning och lämning som jag önskar att ni alla tar del av.


Coronariktlinjer
Vi hade nog alla hoppats att allt kunde vara som vanligt igen efter sommaren och att vi inte längre behöver anpassa oss efter den pandemi som påverkade vår verksamhet stort under förra läsåret. Så är nu inte fallet utan vi behöver anpassa oss efter de restriktioner som fortfarande gäller. Vi uppmanar fortfarande våra elever att hålla avstånd, att tvätta händerna noga och endast symtomfria elever och medarbetare är välkomna till skolan. Om du nyss kommit hem från en utlandsvistelse så vill vi att du följer de rekommendationer kring testning som gäller.

Kontakta rektor om ditt barn testar positivt för covid-19 så att vi får en god överblick över smittläget på skolan och kan göra rätt anpassningar och åtgärder. Skolan har också ett fortsatt ansvar kring smittspårning om så skulle behövas.

Vi fortsätter med de riktlinjer vi hade under föregående läsår vilket innebär att föräldrar eller andra utomstående fortsatt inte får besöka skolan annat än efter överenskommelse med rektor (undantaget hämta och lämna barn på fritids). Det innebär också att möten med föräldrar och andra externa parter kommer hållas digitalt.

Sammanfattningsvis - Endast symtomfria barn är välkomna till skolan och fritids.

Ny organisation
Eftersom skolan nu expanderar med förskoleklass till årskurs 3 så medför det vissa förändringar på skolan. Pia Götvall är nu skolsköterska för alla våra elever. Robert Ericson arbetar som koordinatorsassisent och IT-ansvarig. Eleni Vasiliagou är biträdande rektor på deltid och ansvarar särskilt för årskurs 7-9, Malin Sandbecker ansvarar särskilt för förskoleklass till årskurs 6. Undertecknad är ansvarig för hela verksamheten. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Sjukanmälningar
Precis som tidigare använder vi oss av Skola24 för all frånvarohantering. Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn varje dag. Enklast sjukanmäler du via Skola24-appen. Det går även att ringa in sjukanmälan på 0515-86905. Sjukanmäl ditt barn senast klockan 08.00.

Kommunikation med skolan
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Borås får du information om vad som händer från lite olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs och fritids skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare.

Koordinator Helena Sundbaum och koordinatorsassisent Robert Ericson finns här och kan svara på frågor som inte är ämnesspecifika. Ni är också förstås välkomna att kontakta oss skolledare. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Föräldraråd och föräldramöten
Kunskapsskolan Borås har ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. På föräldrarådet träffas föräldrar och rektorer. Det är frivilligt att delta men vi ser gärna du är med. På mötena informerar rektorerna om verksamheten och du som förälder har möjlighet att komma med input, tankar och idéer som bidrar till att utveckla vår verksamhet.

“Mitt livspussel behöver inte ett föräldramöte till. Men jag tycker att föräldrarådet är ett viktigt forum där jag som förälder får en bra inblick i skolan, deras utveckling och framtida planering. Jag upplever också att jag blir lyssnad på och att jag kan bidra till skolans fortsatt positiva utveckling som skapar en bra skola och skolmiljö som är hållbar över tid.”

Karolina, mamma till en elev i årskurs 5.

Logga in i Kunskapsporten som vårdnadshavare
Som vårdnadshavare har du möjlighet att logga in och ta del av bland annat ditt barns loggbok i Kunskapsporten. Syftet är att underlätta för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång. Du loggar in med BankID. Nytt för hösten är att du som vårdnadshavare även kan se studiematerialet under steg och kurser.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
  3. Klart!

Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Skolmat - viktigt om allergier
Vi får fortsatt vår mat från restaurang Ryda. Det är väldigt viktigt för oss att våra elever får rätt mat. Är du osäker eller har frågor så mejla till kökschef Josefin Ericson, josefin.ericson@kunskapsskolan.se.

Skolbusskort
Ni som ansökt om skolbusskort bör ha fått dessa till skolstarten. Be ditt barn skriva namn på baksidan av kortet. Det underlättar när vi hittar borttappade kort.

Kalendarium för läsår 2021/2022
Hela kalendariet för läsåret ligger nu på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Välkommen till ett nytt läsår!

Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.