Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2021

Vilken härlig skolstart vi har fått! Det är fantastiskt att se våra nya unga elever i årskurs F-3 möta våra nya lokaler, träffa nya kamrater och inte minst möta medarbetarna som arbetar med vår nya verksamhet. Men det är precis lika roligt att träffa alla våra äldre elever i årskurs 4-9 som går hos oss i vår gamla skola. Att arbeta med era barn är roligt och stimulerande och jag känner att vi fått till en bra start. Vi har struktur och loggbok i fokus nu i början av terminen då vi vet att det är grunden för en god verksamhet.

Fokus på loggbok och struktur
Vi vill att alla elever ska lyckas nå så långt som möjligt hos oss på Kunskapsskolan. Vi vet att de personliga handledningssamtalen, PH-samtalen, är oerhört viktiga för att elever ska lyckas i skolan eftersom de hjälper eleven att få struktur. Lika viktigt är det att eleverna använder sin loggbok på ett bra sätt och har ett schema som stödjer dem. Vi vet att om eleverna har struktur på sin tillvaro så gör det också att det blir lugnare på skolan och att eleverna lär sig mer. Hur loggboken ser ut och används ser olika ut beroende på elevernas ålder men grundtanken är densamma. Loggboken är ett viktigt planeringsverktyg och det är viktigt att du som förälder följer med i ditt barns skolgång. Det gör du genom att be ditt barn visa loggboken hemma. Fråga och be ditt barn förklara hur vi arbetar med loggboken.

Covidinformation
Som ni säkert läst och hört så tar Folkhälsomyndigheten bort de restriktioner som nu gäller för skolor den 29 september. För vår dagliga verksamhet blir det inte någon större skillnad. Däremot vill jag vara tydlig med att det fortsatt endast är friska och symtomfria elever som är välkomna till skolan, känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning. Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd.

Som ni säkert också läst och hört så kommer barn mellan 12 och 15 år ges möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. Vi inväntar besked från Västra Götalandsregionen om hur detta ska gå till men jag vill uppmana till att vaccinera era barn så snart det går via vårdcentralen. Det kommer bli en stor logistiskt utmaning att vaccinera på skolan under skoltid så om fler gör det vid annat tillfälle så kommer det underlätta för oss i skolan.

Skolkläder
Vi har nu öppnat en webbshop där man kan beställa skolkläder med Kunskapsskolans logotype. Webbshopen är öppen till 4 oktober och leverans sker till skolan efter höstlovet. Du når webbshopen via https://skolgarderoben.se/kunskapboras/

Läxhjälp för årskurs 4-9
Tisdag och torsdag klockan 14.35 - 15.15 samt onsdag klockan 14.30-15.00 erbjuder vi läxhjälp för alla skolans elever på plan 3. Läxhjälpen håller till i matte-workshopen. Eleverna väljer själva vilket ämne de vill arbeta med och hur länge de vill stanna. Uppmana gärna ditt barn att stanna för att göra klart uppgifter så att de inte hamnar efter i sin planering. En elev som lyckas hålla sin planering blir mindre stressad och känslan av att lyckas i skolan är viktig.

Caféet
Under vecka 39 planerar vi att öppna caféet för eleverna i årskurs 4-9. Vi kommer hålla öppet och servera frukost mellan klockan 7.30 - 8.45 och vi har öppet på eftermiddagen mellan klockan 14.25 - 15.00 där vi erbjuder dricka, smörgåsar, frukt och ibland smoothies, pannkakor eller toast. På morgonen köper man antingen ett klippkort med 10 frukostar för 180 kr eller så köper man en frukost för 20 kr. Man betalar helst med swish men kontanter går också bra.

Kommunikation med skolan
Som förälder och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Borås får du information om vad som händer från lite olika kanaler. Ungefär en gång per månad skickar jag ut rektorsbrev med generell information och saker jag vill lyfta fram. Dessa rektorsbrev kompletteras med information som arbetslagen för respektive årskurs skickar ut. Här kommer du bland annat få information om skolan och information om vad som händer i ditt barns årskurs.

Om du har specifika frågor om skolan och ditt barn så vänder du dig i första hand till handledaren som har det övergripande ansvaret. Om det är något som rör ett specifikt ämne går det också bra att mejla elevens ämneslärare.

Koordinator Helena Sundbaum och koordinatorsassistent Robert Ericson finns här och kan svara på frågor som inte är ämnespecifika. Ni är också förstås välkomna att kontakta oss skolledare, Malin Sandbecker, Eleni Vasiliagou eller undertecknad. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/boras.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Kalendarium för läsår 2021/2022
Hela kalendariet för läsåret ligger på vår hemsida, kunskapsskolan.se/boras

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.