Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Borås

Rektor Björn Nyman berättar om händelser på skolan.

Oktober 2021

Tiden går fort och nästa vecka har eleverna ett efterlängtat höstlov. Jag hoppas att alla elever under lovet får tid att fylla på med energi som sedan räcker fram till jullovet. Alla lärare har stämt av hur det har gått för eleverna nu fram till höstlovet. Några elever som ligger efter i sin terminsplanering har lite jobb att göra under lovet och andra kanske vill jobba lite för att ha ett litet försprång inför den sista perioden fram till jul. Oavsett hoppas jag att alla har möjlighet att njuta av ledigheten.


På skolan så har lärarna de senaste veckorna jobbat med uppföljning av elevernas mål och deras studier. Jag uppmanar dig som är förälder till barn i årskurs 4-9 att läsa i EDS tillsammans med ditt barn för att se om det finns rödmarkeringar som behöver åtgärdas eller andra kommentarer kring ditt barns studier som är värda att känna till för att ditt barn ska lyckas nå sina mål. Alla vårdnadshavare som har barn som riskerar att inte nå minst E kommer kontaktas av handledaren och också få ta del av en plan för att eleven ska nå minst E i betyg.

Jag vill i detta brev också slå ett slag för att läsa böcker under lovet. Läsning är en grundläggande färdighet som bygger upp vårt ordförråd och verkligen underlättar för att förstå andra ämnen, lyckas i sina studier och skapa bra förutsättningar in i vuxenvärlden. På både F-3-skolan och 4-9-skolan arbetar vi hela tiden för att ha ett skolbibliotek som uppmuntrar till läsning. Via Kunskapsporten kan våra elever i årskurs 4-9 läsa e-böcker, lyssna på ljudböcker och låna fysiska böcker i vårt skolbibliotek.

Satsning på loggbok och struktur
Från skolstarten och fram till lovet har vi satsat extra mycket på att stötta eleverna i att få en god struktur kring vad de ska arbeta med, när de ska arbeta med de olika uppgifterna och hur de ska göra för att lyckas. För eleverna i förskoleklass till årskurs 3 har det ingått att hjälpa eleverna att få struktur genom t ex bildstöd på tavlan i både basgruppsrum och i fritidshemmet. För eleverna i årskurs 4-9 har i detta arbete ingått att skapa tydliga scheman för varje elev som de i sin tur ska skriva ut och sätta fast på datorns lock så de snabbt ska kunna se var de ska vara. Ett annat fokus har varit att öka medvetenheten om den digitala loggboken så att alla elever har en tydlig planering och att vi ska vara tydliga med instruktioner i de uppgifter som eleverna får. Det är mycket glädjande att se att det ger resultat. I den enkät vi lät eleverna i årskurs 4-9 svara på, för att följa upp arbetet, så ser vi en tydlig ökning av nöjdheten med loggboken. Vi ser också en tydlig ökning av upplevelsen av studiero på skolan. Precis detta mönster har vi sett tidigare vilket stödjer oss i vår analys att det är oerhört viktigt att fokusera på loggbok och struktur för alla elever.

Covid-19 och smittspårning
Senaste veckan har vi haft några fall av bekräftad covid-19 bland elever på skolan. Det rör sig om några enstaka fall i ett par basgrupper i några årskurser, men i tre basgrupper har smittspridningen varit större. I samråd med Smittskydd Västra Götaland har vi skickat med elever gurgeltester i de basgrupper där smitta bekräftats för att på det sättet snabbt få reda på om det förekommer smittspridning hos elever som ännu inte uppvisar symtom. Utifrån smittläget i dessa tre basgrupper har vi i samråd med Smittskydd Västra Götaland valt att skicka hem dessa basgrupper idag för distansarbete resten av dagen samt i morgon.

Jag är mycket tacksam att ni föräldrar varit snabba med att höra av er så fort någon är bekräftad med covid-19 så att vi så snabbt som möjligt kunnat agera. Nu är alla elever på lov kommande vecka och vi hoppas att det gör att eventuell smittspridning upphör. Det är fortsatt viktigt att endast friska och symtomfria elever kommer till skolan.

Antagning, kö och informationsmöten
I november börjar vår antagning till nästa läsår. Köerna till skolan är långa och nu under hösten brukar de växa rejält varje vecka. Det är ett riktigt bra kvitto på att vi har ett gott rykte och ett stort förtroende hos föräldrar och barn. Till hösten kommer vi ta in elever i förskoleklass, lågstadiet, årskurs 4, 6 och 7. Vi har valt att framöver ta in färre elever i årskurs 6 för att till läsår 23-24 helt gå över till att endast ta in elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7. Har du frågor och funderingar kring kö och antagning så hör av dig till koordinator Helena Sundbaum. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida: kunskapsskolan.se/boras

Information för dig som har syskon i kö till Kunskapsskolan
Den 1 november byter Kunskapsskolan kösystem och den 29-31 oktober kommer det gamla kösystemet vara stängt.

Det nya systemet kommer underlätta för dig som vårdnadshavare då du loggar in via BankId. Om ditt barn blir erbjuden en plats hos oss så kommer du att få antagningsbeskedet digitalt och du kommer kunna svara på antagningsbeskedet via BankId. Ytterligare en fördel med det nya kösystemet är att vi automatiskt uppdaterar adressuppgifter, namn med mera via Skatteverkets tjänst SPAR. Via SPAR får vi också information om barnets båda vårdnadshavare. Det är endast vårdnadshavare som kommer kunna logga in i det nya kösystemet med sitt personnummer och BankId.

Vi kommer att ändra vissa av våra köregler i samband med systembytet. Från och med den 1 november kan man endast stå i kö till en årskurs per skola. Om ditt barn har stått i kö till flera årskurser på samma skola kommer barnet från och med den 1 november att ha en köplats till lägsta möjliga årskurs med det bästa ködatumet. Om ni får ett antagningsbesked och inte vill börja i den lägsta årskursen kommer ni att ha möjlighet att tacka nej och behålla ert ködatum för kommande läsår och årskurs. Syskonförtur kommer fortsatt att gälla för alla köande elever. Man kommer också fortsatt kunna stå i kö till flera av våra skolor.

Vi ber dig att logga in i det nya kösystemet via BankId efter den 31 oktober för att verifiera ditt konto och vid behov uppdatera ditt telefonnummer och din e-postadress. Vid inloggningsproblem kan du vända dig till den tekniska supporten via support@schoolsoft.se eller 08-674 63 41. Du kan också kontakta den skola som ditt barn står i kö till via deras informationsmejl. Alla kontaktuppgifter till skolorna finns på kunskapsskolan.se. Även om du inte loggar in i det nya kösystemet så kommer ditt barn att stå kvar i kö till Kunskapsskolan och behålla sitt ködatum.

I samband med systembytet kommer det att finnas mer information på vår hemsida, kunskapsskolan.se

Kunskapsskolan förskoleklass till årskurs 3
Nu är äntligen hela skolgården öppen för våra elever i förskoleklass till årskurs 3. Även deras nya idrottshall är klar och användes för första gången i slutet av förra vecka. Vi har satsat mycket på både skolgård och idrottshall för att träna barnens motorik på ett bra sätt. Till exempel så finns det en 18 meter lång klättervägg inne i nya idrottshallen.

Hälsningar
Björn Nyman
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.